/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Куплю/продам

Тетяна
Продам контрольну роботу з предмету «Менеджмент»: ПЛАН. Вступ.........................................................................................................................3 1.Побудова організації. Організація як система. Система та її властивості......5 1.1.Побудова організації....................................................................................5 1.2. Організація як система................................................................................8 1.3.Властивості організацій та підприємств в залежності від їх розмірів....9 2. Конфлікти – поняття та типи. Методи розв’язання конфліктів....................10 2.1. Поняття конфлікту. Типи.........................................................................10 2.2. Тактичні прийоми по запобіганню конфліктних ситуацій...................11 3. Чи може керівник делегувати свою відповідальність....................................14 4. У чому полягає відмінність між владою та повноваженнями......................17 5. Застосування ділового етикету у бізнесі........................................................19 5.1. Основні поняття про етикет.....................................................................19 5.2. Основні стилі ведення розмови................................................................21 Висновки................................................................................................................24 Список використаної літератури..........................................................................25 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам реферат по «Маркетингу»: ПЛАН Вступ І. Психологічні проблеми рекламної діяльності з погляду культури і суспільства 1. Реклама як елемент культури. 2. Міф у рекламі як соціально-психологічний феномен. 3. Змістове і формально-динамічні характеристики реклами. 4. Проблема ставлення суспільства до реклами. 5. Реклама як соціально-психологічний феномен. Висновок. Список літератури. Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову курсову роботу з предмету «Економіка підприємств»: Зміст Вступ………………………………………………………………………………...3 1. Планування і аналіз чисельності працівників підприємства…………….5 1.1 Характеристика персоналу підприємства…………………………………….5 1.2 Склад і структура кадрів…………………………………....………………….6 1.3 Кількісна характеристика персоналу…………………………………………9 1.4 Планування чисельності працівників…………………………………………10 2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві………………………………..…………………………….......……12 2.1 Планування витрат на підприємстві…………..………………………………12 2.2 Планування та аналіз виробництва продукції на підприємстві……………..15 2.3 Планування собівартості продукції на підприємстві…………...……………19 3. Стимулювання, як механізм підвищення продуктивності праці на підприємстві……………………………………………………………………….22 3.1 Роль, форми і джерела стимулювання………………………………………..22 3.2 Система стимулюючого винагородження…………………………………….25 3.3 Стимулююча функція оплати праці…………………………………………...26 Висновок……………………………………………………………………………28 Список використаної літератури……………………………………………….30 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету «Екологія»: ПЛАН Вступ.........................................................................................................................................3 1. Розвиток міст та їх вплив на стан навколишнього середовища..............................4 1.1.Зміни у навколишньому середовищі із розвитком міст.................................................4 1.2.Забруднення атмосфери....................................................................................................5 1.3.організаційні та технологічні методи боротьби із забрудненням повітря...................6 1.4. Атмосферне повітря і здоров'я людини..........................................................................6 1.5.Забруднення ґрунту...........................................................................................................7 1.6.Забруднення водойм..........................................................................................................8 2.Вторинні ресурси. Їх використання................................................................................9 2.1. Вторинні ресурси..............................................................................................................9 2.2. Використання вторинних ресурсів…………………………………………...............10 Список використаної літератури.....................................................................................13 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Цивільна оборона»: Зміст 1.Дії населення в надзвичайних ситуаціях. Дії при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах: 1.1.Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт…..……………………...3 1.2. Дії населення при аварії на хімічно небезпечних об’єктах…………..………….5 2.Практичне завдання: Оцінка радіаційної обстановки №2………………………….9 Список використаної літератури………………………………………………………11 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Фінансове право»: Зміст Вступ…………………………………………………………………………………………..3 1.Фінансово - правові норми та фінансово – правові відносини: 1.1.Фінансово - правові норми, їх види, особливості та зміст…………………………….4 1.2.Фінансово - правові відносини, їх зміст і особливості………………………………...5 1.3.Державні органи управління фінансами………………………………………………..6 2. Тести………………………………………………………………………………………..8 3. Задача……………………………………………………………………………… ………8 Cписок використаної літератури…………………………………………………………..10 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Фінанси підприємств» (для студентів університету Україна) План Вступ ………………………………………………………………………………………….3 1.Нематеріальні активи підприємства: поняття, склад, характеристика їх використання. Особливості оцінки та амортизації нематеріальних активів: 1.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємств ( організацій )……………...4 1.2.Поняття й елементний склад нематеріальних активів………………………………..11 1.3. Особливості оцінки та амортизації нематеріальних активів………………………...15 2.Оподаткування експортних операцій……………………………………………………21 3.Задача № 61………………………………………………………………………………..25 4. Задача № 68…………………………………………………………………..………….26 5. Задача № 39……………………………………………………………………………….28 Список використаної літератури…………………………………………………………..30 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Фінансовий облік»: Зміст Вступ…………………..………………………………………………………………………3 1.Бухгалтерська звітність , складання та підготовка інформації: 1.1.Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги………………………………4 1.2.Основні принципи підготовки фінансової звітності…………………………………...7 1.3.Склад фінансової звітності……………………………………………………………..10 1.4.Баланс……………………………………………………………………………………11 1.5. Мета, структура, методика і техніка складання фінансового звіту про фінансові результати (форма № 2)…………………………………………………………………….16 1.6. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)………………………………………………………………………20 1.7. Мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал (форма № 4)……………………………………………………………………………….....25 Список використаної літератури…………………………………………………………..28 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Основи підприємництва »: План Вступ……………………………………………………………………………..……………3 1.Конкуренція як засіб реалізації підприємництва: 1.1.Сутність конкуренції………………………………………………………...……………5 1.2. Форми та методи конкурентної боротьби………………………………………………9 1.3. Конкурентноспроможність підприємства…………………………………...…………14 1.4. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства………….….20 Висновок………………………………………………………………………………………23 Список використаної літератури……………………………………………………….……24 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету «Охорона праці »: Зміст Вступ …………………………………………………………………………………………..3 1.Стимулювання охорони праці: 1.1.Система законодавчих актів, що регулюють охорону праці…………………………...4 1.2.Стимулювання охорони праці…………………………………………………………...5 1.3.Гарантії захисту прав працівників на охорону праці…………………………………...7 2.Вплив метеорологічних умов на терморегуляційні функції організму………………...10 3.Чинники, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом……...11 4.Вогнезахист залізобетонних будівельних конструкцій………………………………….13 5.Спринклерні та дренчерні установки пожежогасіння………. ………………………….15 Список використаної літератури……………………………………………………………17 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Додати оголошення
12[3]45678910