/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Куплю/продам

Тетяна
Продам готову курсову роботу з предмету «Економіка підприємств»: Зміст Вступ………………………………………………………………………………...3 1. Планування і аналіз чисельності працівників підприємства…………….5 1.1 Характеристика персоналу підприємства…………………………………….5 1.2 Склад і структура кадрів…………………………………....………………….6 1.3 Кількісна характеристика персоналу…………………………………………9 1.4 Планування чисельності працівників…………………………………………10 2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві………………………………..…………………………….......……12 2.1 Планування витрат на підприємстві…………..………………………………12 2.2 Планування та аналіз виробництва продукції на підприємстві……………..15 2.3 Планування собівартості продукції на підприємстві…………...……………19 3. Стимулювання, як механізм підвищення продуктивності праці на підприємстві……………………………………………………………………….22 3.1 Роль, форми і джерела стимулювання………………………………………..22 3.2 Система стимулюючого винагородження…………………………………….25 3.3 Стимулююча функція оплати праці…………………………………………...26 Висновок……………………………………………………………………………28 Список використаної літератури……………………………………………….30 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету «Екологія»: ПЛАН Вступ.........................................................................................................................................3 1. Розвиток міст та їх вплив на стан навколишнього середовища..............................4 1.1.Зміни у навколишньому середовищі із розвитком міст.................................................4 1.2.Забруднення атмосфери....................................................................................................5 1.3.організаційні та технологічні методи боротьби із забрудненням повітря...................6 1.4. Атмосферне повітря і здоров'я людини..........................................................................6 1.5.Забруднення ґрунту...........................................................................................................7 1.6.Забруднення водойм..........................................................................................................8 2.Вторинні ресурси. Їх використання................................................................................9 2.1. Вторинні ресурси..............................................................................................................9 2.2. Використання вторинних ресурсів…………………………………………...............10 Список використаної літератури.....................................................................................13 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Цивільна оборона»: Зміст 1.Дії населення в надзвичайних ситуаціях. Дії при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах: 1.1.Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт…..……………………...3 1.2. Дії населення при аварії на хімічно небезпечних об’єктах…………..………….5 2.Практичне завдання: Оцінка радіаційної обстановки №2………………………….9 Список використаної літератури………………………………………………………11 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Фінансове право»: Зміст Вступ…………………………………………………………………………………………..3 1.Фінансово - правові норми та фінансово – правові відносини: 1.1.Фінансово - правові норми, їх види, особливості та зміст…………………………….4 1.2.Фінансово - правові відносини, їх зміст і особливості………………………………...5 1.3.Державні органи управління фінансами………………………………………………..6 2. Тести………………………………………………………………………………………..8 3. Задача……………………………………………………………………………… ………8 Cписок використаної літератури…………………………………………………………..10 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Фінанси підприємств» (для студентів університету Україна) План Вступ ………………………………………………………………………………………….3 1.Нематеріальні активи підприємства: поняття, склад, характеристика їх використання. Особливості оцінки та амортизації нематеріальних активів: 1.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємств ( організацій )……………...4 1.2.Поняття й елементний склад нематеріальних активів………………………………..11 1.3. Особливості оцінки та амортизації нематеріальних активів………………………...15 2.Оподаткування експортних операцій……………………………………………………21 3.Задача № 61………………………………………………………………………………..25 4. Задача № 68…………………………………………………………………..………….26 5. Задача № 39……………………………………………………………………………….28 Список використаної літератури…………………………………………………………..30 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Фінансовий облік»: Зміст Вступ…………………..………………………………………………………………………3 1.Бухгалтерська звітність , складання та підготовка інформації: 1.1.Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги………………………………4 1.2.Основні принципи підготовки фінансової звітності…………………………………...7 1.3.Склад фінансової звітності……………………………………………………………..10 1.4.Баланс……………………………………………………………………………………11 1.5. Мета, структура, методика і техніка складання фінансового звіту про фінансові результати (форма № 2)…………………………………………………………………….16 1.6. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)………………………………………………………………………20 1.7. Мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал (форма № 4)……………………………………………………………………………….....25 Список використаної літератури…………………………………………………………..28 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Основи підприємництва »: План Вступ……………………………………………………………………………..……………3 1.Конкуренція як засіб реалізації підприємництва: 1.1.Сутність конкуренції………………………………………………………...……………5 1.2. Форми та методи конкурентної боротьби………………………………………………9 1.3. Конкурентноспроможність підприємства…………………………………...…………14 1.4. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства………….….20 Висновок………………………………………………………………………………………23 Список використаної літератури……………………………………………………….……24 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету «Охорона праці »: Зміст Вступ …………………………………………………………………………………………..3 1.Стимулювання охорони праці: 1.1.Система законодавчих актів, що регулюють охорону праці…………………………...4 1.2.Стимулювання охорони праці…………………………………………………………...5 1.3.Гарантії захисту прав працівників на охорону праці…………………………………...7 2.Вплив метеорологічних умов на терморегуляційні функції організму………………...10 3.Чинники, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом……...11 4.Вогнезахист залізобетонних будівельних конструкцій………………………………….13 5.Спринклерні та дренчерні установки пожежогасіння………. ………………………….15 Список використаної літератури……………………………………………………………17 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Економіка праці та соціально-трудових відносин »: Зміст Вступ ……………………………………………………………………….…………….……….3 1.Ринок праці як економічна категорія : 1.1.Поняття ринку праці………………………………………………………………………….4 1.2.Умови виникнення та ефективність функціонування ринку праці……………………..... 6 1.3.Місце ринку праці в ринковій системі………………………………………………………7 2.Елементи ринку праці: 2.1.Попит на робочу силу та пропозиція робочої сили…………………………………………9 2.2.Ціна робочої сили………………………………………………………………………….....11 2.3.Специфічні особливості товару « робоча сила »…………………………………………...12 3. Механізм функціонування сучасного ринку праці: 3.1.Суб’єкти та об’єкти ринку праці…………………………………………………………….13 3.2.Інструменти та засоби впливу на сучасний ринок праці…………………………………..15 4. Інфраструктура ринку праці………………………………………………………….……….19 5.Державна служба зайнятості…………………………………………………………………..20 Висновок…………………………………………………………………………………………..27 Список використаної літератури…………………………….………………………..…….…..28 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Економіка природокористування »: Зміст Вступ………………………………………………………………………………………………3 1.Економічна оцінка ресурсів довкілля в контексті неокласичної економічної теорії: 1.1. Цілі екологічного аналізу…………………………………………………………………….4 1.2.Загальнозастосовні методики………………………………………………………………...8 1.3. Потенційно застосовні методики………………………………………………………......14 1.4.Оцінка природних ресурсів………………………………………………………………….18 Список використаної літератури………………………………………………………………..23 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Додати оголошення
12[3]45678910