/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Куплю/продам

Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Ціноутворення»: Зміст Вступ……………………………………………………………..…………………………3 1. Ціни і їх класифікація……………………………………………………………………..4 1.1.Ціни світового та внутрішнього ринків. ……………………………………………7 1.2.Класифікація цін за рівнем свободи………………………………………………..10 1.3.Диференціація цін за галузевою формою продукції………………………………11 1.4.Ціна підприємства і ціна реалізації, їх взаємозв'язок……………………………...13 1.5.Класифікація цін за територіальним поширенням………………………………...13 1.6. Урахування в цінах витрат з доставки продукції до споживача. Франкування цін на внутрішньому ринку………………………………………………………………....14 1.7.Довідкові й ціни фактичних угод.Стартові й лімітні ціни.Сезонні ціни………..15 Практична частина: Задача № 1……………………………………………………………………………17 Задача № 11………………………………………………………..……………..…17 Задача № 21…………………………………………………………………………18 Задача № 31………………………………………………………………………..…19 Список використаної літератури……………………………………………….…..20 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Системи технологій»: План Вступ…………………………………………..…..3 1. Класифікація технологічних процесів ……….…..4 2. Ефективність створення і використання гнучких виробничих систем….…..6 3. Підготовка сировини до переробки…………9 4. Виробництво сталі…………………….................11 5. Практична частина…………………...19 6. Список використаної літератури………25 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Інвестування»: Зміст Вступ…………………………………………………………………………..……..……3 1.Особливості фондового ринку України: 1.1. Поняття, учасники фондового ринку………………………………..……...……….4 1.2. Особливості фондового ринку України…………………………………….………7 2.Типи проектного фінансування: 2.1. Проектне фінансування, його визначення, принципи організації та види……….9 2.2. Типи проектного фінансування…………………………………………………….12 3.Особливості розрахунку грошових потоків: 3.1.Поняття чистого грошового потоку. Розрахунок чистого грошового потоку від різних видів діяльності…………………………………………………………………..14 3.2. Ліквідний грошовий потік. Розрахунок ліквідного грошового потоку………….16 4.Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності: 4.1. Поняття інвестицій, види…………………………………………………………..17 4.2. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності………………...…..18 Список використаної літератури……………………………………………………..…20 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Податковий контроль»: Зміст Вступ……………………………………………………………………………………….3 1.Методика оформлення результатів перевірки: 1.1. Терміни проведення перевірки та їх види. Процедура здійснення податкової перевірки…………………………………………………………………………………...5 1.2. Склад і зміст акта документальної перевірки……………………………………...9 1.3. Підписання акта документальної перевірки………………………………………14 Практична частина: Завдання №10…………………………………………………………………………….16 Список використаної літератури………………………………………………………..17 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Бюджетний облік»: Зміст Вступ………………………………………………….………………………………………3 1. Форми оплати праці, що використовуються в бюджетних установах………………...4 2. Порядок видачі готівки підзвітним особам та розрахунків з приводу здійснення видатків………………………………………………………………………………...……11 3. Які існують способи оцінки основних засобів і які з них використовуються щодо обліку основних засобів бюджетних установ……………………………...……………..18 Список використаної літератури…………………………………………………………..23 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Таня
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Планування діяльності підприємства» (розрахунки) для студентів університету «Україна»: Зміст Розділ 1: Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства………………………………………………………………………………3 Розділ 2: Визначення річної потреби обігових коштів підприємства…………………5 Розділ 3: Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства………………………………………………………………………………7 Розділ 4: Розрахунок показників ефективності виробництва………………………….9 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Основи наукових досліджень»: Зміст Вступ…………………………………………………………………………………….3 1. Методика відбору літературних джерел у наукових дослідженнях: 1.1.Підсистема інформації про об’єкт дослідження………………………………….4 1.2. Пошук вторинної документарної інформації…………………………………6 1.3. Аналіз наукової літератури……………………………………………………….9 2. Моделювання у наукових дослідженнях: 2.1. Моделювання як метод наукового пізнання. Сутність моделювання………...16 Список використаної літератури……………………………………………………..21 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Основи казначейської справи »: Зміст Вступ……………………………………………………………………………………..…3 1. Передумови створення Державного казначейства в незалежній Україні: 1.1. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету…………………………………………………………………………………….4 1.2. Основні завдання Державного Казначейства України……………………….……10 1.3. Особливості діяльності Державного казначейства України……………….……...13 Практична частина: Задача №3…………………………………………………………………………………14 Список використаної літератури………………………………………………………..16 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: Зпредмету « Облік в зарубіжних країнах»: Зміст Вступ…………………….………………………………………………………………3 1. Бухгалтерський облік: історичний аспект: 1.1. Розвиток бухгалтерського обліку………………………………………………...4 1.2. Розвиток обліку в Україні з VIII ст. до н. е. до середини XV ст………………..5 1.3. Розвиток обліку в Україні в кінці XV-XIX ст……………………………………8 1.4.Бухгалтерський облік в Україні в XX ст………………………………………….9 2.Бухгалтерський облік в Іспанії…………………………………………………..…10 3.Облік дебіторської заборгованості: 3.1. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності………………………………………………...13 3.2.Оцінка дебіторської заборгованості в обліку……………………………….…..13 Список використаної літератури……………………………………………………..16 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Контроль та ревізія »: Зміст Вступ ………………………………………………………………………………………3 1. Ревізія збору до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: 1.1. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Принципи…………………………………………………………………………………..4 1.2. Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття……………………..6 1.3. Розмір та порядок сплати страхових внесків……………………………………….7 1.4. Порядок обчислення розміру страхових внесків…………………………………..9 1.5. Відповідальність роботодавця за несвоєчасну та неповну сплату страхових внесків…………………………………………………………………………………….10 1.6.Порядок обліку внесків утриманих до Фонду на соціальне страхування на випадок безробіття………………………………………………………………………11 Висновок …………………………………………………………………………………12 Практична частина: Задача №1………………...………………………………………………………………12 Задача №3………………..……………………………………………………………….13 Список використаної літератури………….…………………………………………….16 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Додати оголошення
1234[5]678910