/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Куплю/продам

Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Основи обліку вбанках »: Зміст Вступ……………………………………………………………………………………….3 1.Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в банках: 1.1.Методика складання звітності в банках: 1.1.1. Організація касової роботи в банках України……………………………………4 1.1.2. Організаційні основи ведення фінансової звітності……………………………..6 1.1.3. Техніка складання, подання та оприлюднення фінансової звітності комерційних банків……………………………………………………………………….9 2.Структура міжбанківських розрахунків в Україні: 2.1. Система міжбанківських розрахунків в Україні………………………………….12 2. 2. Організація міжбанківських розрахунків……………………………..…………..16 3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та вимог доручень: 3. 1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень………………………….…..18 3. 2. Розрахунки із застосуванням вимог – доручень…………………………………20 4.Облік застави: 4.1.Облік застави цінних паперів та грошових коштів……………………………….21 4.2. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту…….22 Практичне завдання……………………………………………………………………..24 Список використаної літератури……………………………………………………….30 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Цінні папери»: Зміст Вступ……………………………………………………………………………………….3 1.Завдання і функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку……….4 2.Інструментарій фондового ринку……………………………………………………..10 3.Казначейські зобов'язання України…………………………………………………..14 Список використаної літератури……………………………………………………......17 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Ціноутворення»: Зміст Вступ……………………………………………………………..…………………………3 1. Ціни і їх класифікація……………………………………………………………………..4 1.1.Ціни світового та внутрішнього ринків. ……………………………………………7 1.2.Класифікація цін за рівнем свободи………………………………………………..10 1.3.Диференціація цін за галузевою формою продукції………………………………11 1.4.Ціна підприємства і ціна реалізації, їх взаємозв'язок……………………………...13 1.5.Класифікація цін за територіальним поширенням………………………………...13 1.6. Урахування в цінах витрат з доставки продукції до споживача. Франкування цін на внутрішньому ринку………………………………………………………………....14 1.7.Довідкові й ціни фактичних угод.Стартові й лімітні ціни.Сезонні ціни………..15 Практична частина: Задача № 1……………………………………………………………………………17 Задача № 11………………………………………………………..……………..…17 Задача № 21…………………………………………………………………………18 Задача № 31………………………………………………………………………..…19 Список використаної літератури……………………………………………….…..20 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Системи технологій»: План Вступ…………………………………………..…..3 1. Класифікація технологічних процесів ……….…..4 2. Ефективність створення і використання гнучких виробничих систем….…..6 3. Підготовка сировини до переробки…………9 4. Виробництво сталі…………………….................11 5. Практична частина…………………...19 6. Список використаної літератури………25 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Інвестування»: Зміст Вступ…………………………………………………………………………..……..……3 1.Особливості фондового ринку України: 1.1. Поняття, учасники фондового ринку………………………………..……...……….4 1.2. Особливості фондового ринку України…………………………………….………7 2.Типи проектного фінансування: 2.1. Проектне фінансування, його визначення, принципи організації та види……….9 2.2. Типи проектного фінансування…………………………………………………….12 3.Особливості розрахунку грошових потоків: 3.1.Поняття чистого грошового потоку. Розрахунок чистого грошового потоку від різних видів діяльності…………………………………………………………………..14 3.2. Ліквідний грошовий потік. Розрахунок ліквідного грошового потоку………….16 4.Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності: 4.1. Поняття інвестицій, види…………………………………………………………..17 4.2. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності………………...…..18 Список використаної літератури……………………………………………………..…20 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Податковий контроль»: Зміст Вступ……………………………………………………………………………………….3 1.Методика оформлення результатів перевірки: 1.1. Терміни проведення перевірки та їх види. Процедура здійснення податкової перевірки…………………………………………………………………………………...5 1.2. Склад і зміст акта документальної перевірки……………………………………...9 1.3. Підписання акта документальної перевірки………………………………………14 Практична частина: Завдання №10…………………………………………………………………………….16 Список використаної літератури………………………………………………………..17 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Бюджетний облік»: Зміст Вступ………………………………………………….………………………………………3 1. Форми оплати праці, що використовуються в бюджетних установах………………...4 2. Порядок видачі готівки підзвітним особам та розрахунків з приводу здійснення видатків………………………………………………………………………………...……11 3. Які існують способи оцінки основних засобів і які з них використовуються щодо обліку основних засобів бюджетних установ……………………………...……………..18 Список використаної літератури…………………………………………………………..23 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Таня
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Планування діяльності підприємства» (розрахунки) для студентів університету «Україна»: Зміст Розділ 1: Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства………………………………………………………………………………3 Розділ 2: Визначення річної потреби обігових коштів підприємства…………………5 Розділ 3: Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства………………………………………………………………………………7 Розділ 4: Розрахунок показників ефективності виробництва………………………….9 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Основи наукових досліджень»: Зміст Вступ…………………………………………………………………………………….3 1. Методика відбору літературних джерел у наукових дослідженнях: 1.1.Підсистема інформації про об’єкт дослідження………………………………….4 1.2. Пошук вторинної документарної інформації…………………………………6 1.3. Аналіз наукової літератури……………………………………………………….9 2. Моделювання у наукових дослідженнях: 2.1. Моделювання як метод наукового пізнання. Сутність моделювання………...16 Список використаної літератури……………………………………………………..21 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Основи казначейської справи »: Зміст Вступ……………………………………………………………………………………..…3 1. Передумови створення Державного казначейства в незалежній Україні: 1.1. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету…………………………………………………………………………………….4 1.2. Основні завдання Державного Казначейства України……………………….……10 1.3. Особливості діяльності Державного казначейства України……………….……...13 Практична частина: Задача №3…………………………………………………………………………………14 Список використаної літератури………………………………………………………..16 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Додати оголошення
1234[5]678910