Про оренду державного та комунального майна (10.04.92), Детальна інформація

Про оренду державного та комунального майна (10.04.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 21.5
Скачувань: 690
B*

hOe

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1FD6

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1FD6

hOe

hOe

hOe

B*

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1FD6

\x1C00 з інших підстав, передбачених законами; ( Абзац частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

орендодавець, зазначений в абзацах другому та третьому статті 5 цього Закону, прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією. ( Частину четверту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди цілісного майнового комплексу щодо відповідного підприємства, його структурного підрозділу припиняється чинність пунктів 3, 5, 6 статті 10, пунктів 1, 3 статті 12, пункту 2 статті 24, пункту 3 статті 25 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, надання безоплатно, списання майна, а також у частині придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень за останніх три роки у порівнянних цінах. Якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, вони здійснюються з дозволу відповідного орендодавця. ( Частина п'ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

6. Укладення договору оренди майна підприємства, його структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами здійснюється за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його структурного підрозділу впродовж двадцяти днів з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу. ( Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

7. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається орендодавцем на конкурсних засадах. ( Абзац перший частини сьомої статті 9 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

Порядок проведення конкурсу визначається: Фондом державного майна України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.

У разі проведення конкурсу орендодавець надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним органам, зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу. ( Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

8. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду, арбітражного суду.

Стаття 10. Істотні умови договору оренди

1. Істотними умовами договору оренди є:

об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

термін, на який укладається договір оренди;

орендна плата з урахуванням її індексації;

порядок використання амортизаційних відрахувань;

відновлення орендованого майна та умови його повернення;

виконання зобов'язань;

відповідальність сторін;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. ( Пункт 1 статті 10 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 651/97-ВР від 19.11.97 )2. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes