/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про основи містобудування (16.11.92), Детальна інформація

Тема: Про основи містобудування (16.11.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 705
Скачати "Реферат на тему Про основи містобудування (16.11.92)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва;

інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів, розміщення важливих містобудівних об'єктів;

участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

захист прав громадян та громадських організацій згідно із законодавством. ( Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 6. Законодавство України про містобудування

Законодавство України про містобудування складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, законів України "Про планування та забудову територій" ( 1699-14 ), "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) та інших нормативно-правових актів, що видаються на їх виконання. ( Стаття 6 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Розділ 2

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Стаття 7. Органи, що здійснюють державне регулювання

у сфері містобудування

Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури, іншими органами в порядку, встановленому законодавством. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 8. Зміст державного регулювання у сфері

містобудування

Державне регулювання у сфері містобудування полягає в:

плануванні територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; ( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку;

підготовці, затвердженні та реалізації державних, регіональних і місцевих містобудівних програм, містобудівної документації регіональних та місцевих правил забудови; ( Абзац четвертий статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

координації взаємодії суб'єктів містобудівної та архітектурної діяльності; ( Абзац п'ятий статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

наданні вимог щодо урахування державних інтересів під час розроблення містобудівної документації; ( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

проведенні експертизи містобудівної документації та комплексної державної експертизи проектів конкретних об'єктів; ( Абзац сьомий статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил;

контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів при проектуванні та будівництві; ( Абзац дев'ятий статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

контролі за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини та збереженням традиційного характеру середовища населених пунктів; ( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законом. ( Абзац одинадцятий статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 9. Компетенція Кабінету Міністрів України у

сфері містобудування

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері містобудування належить:

визначення порядку здійснення державного контролю в містобудуванні; ( Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

координація діяльності органів виконавчої влади, спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури; ( Абзац третій частини першої статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

забезпечення:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар