Про виключну (морську) економічну зону України (16.05.95), Детальна інформація

Про виключну (морську) економічну зону України (16.05.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олкесій
Розмір: 0
Скачувань: 1126
0162 Про виключну (морську) економічну зону України (16.05.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про виключну (морську) економічну зону України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 21, ст.152 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 163/95-ВР від 16.05.95, ВВР, 1995, N 21, ст.153 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР, 1996, N 15, ст. 70

N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49 )Беручи до уваги відповідні положення Конвенції ООН по морському праву 1982 року, Україна приймає цей Закон, що визначає правовий режим виключної (морської) економічної зони України.

Стаття 1. Законодавство про виключну (морську)

економічну зону України

Законодавство про виключну (морську) економічну зону України складається з цього Закону та інших актів законодавства України, що регулюють питання, пов'язані з правовим режимом виключної (морської) економічної зони України.

Стаття 2. Визначення виключної (морської) економічної

зони України

Морські райони, зовні прилеглі до територіального моря України, включаючи райони навколо островів, що їй належать, становлять виключну (морську) економічну зону України.

Ширина виключної (морської) економічної зони становить до 200 морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.

Стаття 3. Делімітація виключної (морської) економічної

зони України

Делімітація виключної (морської) економічної зони провадиться з урахуванням законодавства України шляхом укладення угод з державами, побережжя яких протилежні або суміжні побережжю України, на підставі принципів і критеріїв, загальновизнаних у міжнародному праві, з метою досягнення справедливого вирішення цього питання.

Стаття 4. Суверенні права та юрисдикція України у виключній

(морській) економічній зоні України

Україна у своїй виключній (морській) економічній зоні має:

суверенні права щодо розвідки, розробки і збереження природних ресурсів як живих, так і неживих у водах, що покривають морське дно, на морському дні та в його надрах, а також з метою управління цими ресурсами і щодо здійснення інших видів діяльності по економічній розвідці та розробці зазначеної зони, у тому числі виробництву енергії шляхом використання води, течій і вітру;

юрисдикцію, передбачену відповідними положеннями цього Закону та нормами міжнародного права, щодо створення і використання штучних островів, установок і споруд, здійснення морських наукових досліджень, захисту та збереження морського середовища;

інші права, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами України та загальновизнаними нормами міжнародного права.

Суверенні права та юрисдикція України щодо морського дна виключної (морської) економічної зони і його надр реалізуються відповідно до законодавства України про континентальний шельф та Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ).

Стаття 5. Співробітництво України з іншими державами

Україна з метою координації управління живими ресурсами своєї виключної (морської) економічної зони, їх збереження, розвідки і оптимального використання, проведення наукових досліджень, захисту та збереження морського середовища співробітничає з іншими державами на підставі міжнародних договорів.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes