/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (05.07.95), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (05.07.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 834
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (05.07.95)"
Сторінки 1   2   3  
У своїй діяльності Антимонопольний комітет України підпорядкований Кабінету Міністрів України та підзвітний Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення, повноваження яких визначаються Комітетом в межах його компетенції. Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету.

2. Антимонопольний комітет України керується Конституцією України ( 888-09 ), Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), цим Законом, іншими актами законодавства України, а також міжнародними договорами, в яких бере участь Україна".

7. Статті 10, 11, 12 виключити.

8. Статті 13, 14 і 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Доступ до інформації

Господарюючі суб'єкти (підприємці), органи влади і управління та їх службові особи зобов'язані на вимогу державних уповноважених, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України подавати документи, письмові та усні пояснення, іншу інформацію, необхідну для здійснення Антимонопольним комітетом України і його територіальними відділеннями завдань, передбачених чинним законодавством.

Стаття 14. Контроль за створенням, реорганізацією (злиттям,

B*\x0152

ue

.

0

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x71E3M\x1C00 приєднанням), ліквідацією господарюючих суб'єктів

З метою запобігання монопольному становищу окремих підприємців на ринку створення, реорганізація (злиття, приєднання), придбання активів, ліквідація господарюючих суб'єктів, створення асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань підприємств, перетворення органів управління в зазначені об'єднання у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснюються за умови одержання згоди на це Антимонопольного комітету України.

Стаття 15. Контроль за придбанням часток (акцій, паїв)

господарських товариств

Придбання часток (акцій, паїв) господарських товариств господарюючим суб'єктом (підприємцем) у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснюється за умови одержання згоди на це Антимонопольного комітету України".

9. У статті 16:

у пункті 1 слова "управління" та "розпорядження" замінити відповідно словами "відділення" та "постанову";

у пункті 3 слова "розпорядження" та "управлінь" замінити відповідно словами "постанова" та "відділень".

10. Статті 17, 18 виключити.

11. Статті 19 і 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Накладання штрафів на підприємців - юридичних

осіб

Штрафи на підприємців - юридичних осіб накладаються Антимонопольним комітетом України за:

вчинення дій, передбачених статтями 4-7 цього Закону, ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень про припинення порушень антимонопольного законодавства, відновлення початкового стану або зміну угод, що суперечать цьому Закону, - у розмірі до п'яти відсотків виручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;

неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України і його територіальним відділенням - у розмірі до половини відсотка виручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

У разі, якщо обчислення виручки підприємця неможливе, або виручка відсутня, штрафи, зазначені в абзаці другому цієї статті, накладаються у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а штрафи, зазначені в абзаці третьому, - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі, якщо підприємець працював менше одного року, штрафи обчислюються від виручки підприємця за час, що передував порушенню.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар