Про Національну програму інформатизації (04.02.98), Детальна інформація

Про Національну програму інформатизації (04.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 17.8
Скачувань: 744
Завдання Національної програми інформатизації на наступні три роки та обсяги їх бюджетного фінансування на наступний рік щорічно затверджуються Верховною Радою України.

Стаття 10. Замовники Національної програми інформатизації

Замовниками Національної програми інформатизації є Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації та державні замовники окремих завдань (проектів) інформатизації цієї Програми.

Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації є центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.

Державними замовниками окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Державних замовників окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника. ( Частина третя статті 10 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001 )

Державні замовники на конкурсних засадах визначають виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, забезпечують фінансування, керівництво та контроль виконання робіт за цими завданнями (проектами). ( Частина четверта статті 10 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001 )

Стаття 11. Керівник Національної програми інформатизації

Для управління і контролю за процесом формування та виконання Національної програми інформатизації, її коригування Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника призначає її керівника.

До основних повноважень керівника Національної програми інформатизації належать:

( Абзац другий частини другої статті 11 виключено на підставі Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001 )

організація відбору окремих завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації; ( Частину другу статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001 )

організація контролю за відбором виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації; ( Частину другу статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001 )

внесення Генеральному державному замовнику пропозицій щодо:

- формування завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки;

- формування програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік;

- подання пропозицій щодо внесення змін до Національної програми інформатизації;

керівництво роботою науково-технічної ради з Національної програми інформатизації;

організація приймання виконаних завдань (робіт) з інформатизації;

організація експертизи окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації та Програми в цілому;

інші повноваження з формування та виконання Національної програми інформатизації.

Керівник Національної програми інформатизації підпорядкований Генеральному державному замовнику і перебуває в його штаті.

Стаття 12. Науково-технічна рада Національної програми

інформатизації

Науково-технічна рада Національної програми інформатизації є колегіальним дорадчим органом при Генеральному державному замовнику. Склад науково-технічної ради Національної програми інформатизації та Положення про неї затверджуються Генеральним державним замовником.

Науково-технічна рада Національної програми інформатизації за дорученням Генерального державного замовника та керівника Національної програми інформатизації розглядає питання щодо формування та виконання Національної програми інформатизації, програм і завдань (робіт) з інформатизації.

Стаття 13. Формування Національної програми інформатизації

B*

ae

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes