Про питну воду та питне водопостачання (10.01.2002), Детальна інформація

Про питну воду та питне водопостачання (10.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 34.1
Скачувань: 1084
інша інформація, передбачена нормативними документами.

Текст для використання у маркуванні питної води підлягає обов'язковому погодженню з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Розділ V

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СФЕРІ

ПИТНОЇ ВОДИ І ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 27. Стандарти у сфері питної води і питного

водопостачання

До системи стандартів у сфері питної води та питного водопостачання входять державні стандарти України та міжнародні стандарти, що визначають:

державний стандарт на питну воду;

державний стандарт на фасовану питну воду;

методи, методики і засоби контролю та оцінки якості питної води.

Державні стандарти на питну воду визначають перелік органолептичних, хімічних, мікробіологічних та радіологічних показників якості питної води, що підлягають обов'язковому контролю, їх граничнодопустимі величини, додержання яких є безпечним для життя і здоров'я людини.

Державні стандарти на питну воду затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації.

Державні стандарти у сфері питної води і питного водопостачання не поширюються на мінеральні води та води з місцевих джерел, які використовуються нецентралізовано.

Державні стандарти на питну воду періодично переглядаються один раз на п'ять років з метою врахування та впровадження новітніх наукових досягнень у сфері впливу забруднюючих речовин на здоров'я людини, нових технологій очищення питної води і засобів контролю її якості.

У процесі розроблення та перегляду стандартів на питну воду враховуються показники державних санітарних правил і норм, а також нормативні вимоги щодо якості питної води, прийняті в Європейському Союзі.

Державні стандарти у сфері питної води та питного водопостачання розробляються, приймаються, схвалюються, переглядаються, змінюються, їх дія припиняється в порядку, встановленому законом.

Стаття 28. Нормування показників якості питної води

Нормування показників якості питної води проводиться шляхом встановлення цих показників у державних стандартах на питну воду та санітарному законодавстві під час її виробництва (виготовлення).

Нормування показників якості питної води здійснює центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я шляхом встановлення граничнодопустимих рівнів вмісту в ній забруднюючих речовин.

Методики вимірювання вмісту (рівнів) забруднюючих речовин підлягають атестації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, і погоджуються з Головним державним санітарним лікарем України.

Стаття 29. Нормативи у сфері питної води та питного

водопостачання

У сфері питної води та питного водопостачання встановлюються такі нормативи:

нормативи питного водопостачання;

екологічні нормативи якості води джерел питного водопостачання;

технологічні нормативи використання питної води;

технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання.

Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для оцінки екологічного стану джерел питного водопостачання, визначення водоохоронних заходів цих об'єктів встановлюється екологічний норматив якості води джерел питного водопостачання, який містить науково обгрунтовані допустимі значення забруднюючих речовин і показники якості води.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes