Про затвердження Змін та доповнень до інструкції про прибутковий податок з громадян (17.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Змін та доповнень до інструкції про прибутковий податок з громадян (17.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1034
в абзаці другому підпункту 2.3 слова "українські карбованці" замінити словом "гривні";

друге речення абзацу третього підпункту 2.3 доповнити словами "у якій мають бути зазначені перелік, кількість та вартість товарів, одержаних у рахунок оплати праці";

у прикладі 1 підпункту 2.3 слова "тис. карбованців", "тис. крб.", "крб." замінити словом "грн."; останні три нулі в числах вилучити; в абзацах третьому, четвертому прикладу 1 після слів "Продовження прикладу" цифру "2" замінити на цифру "1";

у прикладі 2 підпункту 2.3 слова "карбованцях", "крб.", "тис. крб." замінити словом "грн."; останні три нулі в числах вилучити; в абзаці другому прикладу 2 числа "1700" замінити числом "1,7"; в абзаці третьому прикладу 2 числа "2100", "2200", "2300" замінити відповідно числами "2,1", "2,2", "2,3".

2. У пункті 3:

у прикладі слова "карбованці", "крб.", "тис. крб." замінити словом "грн."; в абзаці другому прикладу числа "182500", "730", "54750" замінити відповідно числами "182,5", "0,73", "54,75"; в абзаці третьому прикладу число "36500" замінити числом "36,5"; в абзаці четвертому прикладу число "18480" замінити числом "18,48"; в абзаці п'ятому прикладу числа "998500", "576000", "182500", "240000", "138979" замінити відповідно числами "998,5", "576", "182,5", "240", "138,98"; в абзаці шостому прикладу числа "188430", "115200", "54750", 18480", "170180", "115200", "36500", "18480", "18250", "54750", "36500" замінити відповідно числами "188,43", "115,2", "54,75", "18,48", "170,18", "115,2", "36,5", "18,48", "18,25", "54,75," "36,5".

3. У пункті 5:

у прикладі підпункту 5.4.1 слова "карбованці", "крб." замінити словом "грн." та в усіх числах останні два нулі вилучити;

у прикладі підпункту 5.5 слово "крб." замінити словом "грн." та в усіх числах останні дві цифри вилучити;

у прикладі підпункту 5.13 слова "карбованців", "крб." замінити словом "грн." та в усіх числах останні дві цифри, а також знак "=" вилучити;

підпункт 5.22 після слів "відповідно до" доповнити словами "пункту 7.8 статті 7".

4. У пункті 6:

приклад підпункту 6.2.1 вилучити;

у прикладі підпункту 6.4 слова "карбованців", "крб." замінити словом "грн."; число "51200" замінити числом "512"; число "46000" замінити числом "170"; число "5200" замінити числом "342";

у підпункті 6.5 цифри "3),4),5),6),7)" вилучити;

у прикладі підпункту 6.5 слово "крб." замінити словом "грн."; число "26450" замінити числом "264"; число "23000" замінити числом "85"; число "4600" замінити числом "17"; число "3450" замінити числом "179".

5. У пункті 8:

у прикладах 1 та 2 слова "карбованці", "крб." замінити словом "грн."; у всіх числах останні дві цифри вилучити.

6. У пункті 9:

приклад та продовження прикладу замінити частинами такого змісту:

"Порядок проведення остаточного річного перерахунку прибуткового податку за місцем основної роботи:

а) визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу, яка складається із сум місячних сукупних оподатковуваних доходів (за винятком сум відповідно до пункту 5 цієї Інструкції) і яка зменшена на розмір пільг, наведених у пункті 6 цієї Інструкції;

б) визначається середньомісячний сукупний оподатковуваний дохід шляхом ділення сукупного річного оподатковуваного доходу на 12 місяців;

в) визначається сума прибуткового податку із середньомісячного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, наведеними в підпункті 7.1 пункту 7 цієї Інструкції;

г) визначається річна сума прибуткового податку шляхом множення значення прибуткового податку із середньомісячного сукупного оподатковуваного доходу на 12 місяців;

&

>

B*

R

T

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes