Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1177 (15.02.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1177 (15.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 625
Ae

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x28FB\x0085\x1C00рамках дво- та/або багатосторонніх угод між Урядом України та урядами країн - учасниць Міжнародного центру".

2. Пункт 6 доповнити після абзацу восьмого новими абзацами дев'ятим-одинадцятим такого змісту:

"проектування ядерних установок, сховищ радіоактивних відходів;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу ядерних установок для забезпечення їх готовності до ефективного реагування на надзвичайні ситуації;

аналіз і оцінка впливу виробничих об'єктів атомної енергетики на навколишнє природне середовище".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати відповідно абзацом дванадцятим.

3. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"науково-методичне забезпечення навчання персоналу ядерних установок".

4. У пункті 8 :

абзац третій викласти в такій редакції:

"представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у Міжнародному центрі;

абзац дванадцятий після слова "консультаційні" доповнити словом "навчально-методичні", а після слова "Центру" - словами "а також послуги з перекладу проектів і з управління їх виконанням за напрямами відповідно до статутних завдань".

5. У пункті 9:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"призначає на посаду і звільняє з посади керівників відділів, ученого секретаря та інших працівників Центру, а заступників директора-координатора Центру - за погодженням з наглядовою радою";

абзац чотирнадцятий виключити.

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Для контролю за діяльністю Центру утворюється наглядова рада. Склад наглядової ради та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України".

7. Абзац четвертий пункту 13 викласти в такій редакції:

"доходів від власної господарської діяльності, надання технічних, експертних та навчально-методичних послуг, а також надання послуг з перекладу відповідних проектів і з управління їх виконанням".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes