Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій, Детальна інформація

Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.1
Скачувань: 740
8. Територіальний орган Мінекоресурсів протягом 30 календарних днів розглядає заяву та документи на отримання дозволу і у разі відсутності зауважень видає дозвіл.

У разі наявності зауважень документи повертаються суб'єкту господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну повторного подання.

Рішення про видачу дозволу надсилається територіальним органом Мінекоресурсів суб'єкту господарювання та установі державної санітарно-епідеміологічної служби.

9. Термін дії дозволу переглядається територіальним органом Мінекоресурсів, який його видав, у разі, якщо:

ступінь забруднення атмосферного повітря зумовлює необхідність перегляду граничних значень викидів;

використання істотних досягнень у сфері розроблення найдосконаліших доступних технологій дає змогу значно зменшити викиди без додаткових витрат;

вимоги безпеки експлуатації під час виробничого процесу чи провадження діяльності зумовлюють необхідність застосування інших технологій;

має місце зміна напряму виробничої діяльності, що може призвести до істотних негативних наслідків для здоров'я людей та стану довкілля.

Підставою для перегляду терміну дії дозволу є письмові звернення установ державної санітарно-епідеміологічної служби, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості.

10. Дозвіл анулюється територіальним органом Мінекоресурсів, який його видав, у разі:

подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;

зміни власника стаціонарного джерела викидів;

прийняття в установленому порядку рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання.

Територіальний орган Мінекоресурсів у триденний термін з дня прийняття рішення в письмовій формі інформує власника про анулювання дозволу.

11. Для продовження терміну дії дозволу суб'єкт господарювання завчасно, не пізніше ніж за 30 календарних днів до його закінчення, подає заяву до територіального органу Мінекоресурсів, який видав дозвіл, та установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

12. Суб'єкти господарювання, які отримали дозволи, підлягають обліку в порядку, встановленому Мінекоресурсів.

13. Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою документів, у яких об|рунтовуються обсяги викидів, здійснюється на договірних засадах.

Вартість цих робіт встановлюється Мінекоресурсів за погодженням з Мінекономіки.

14. Рішення територіального органу Мінекоресурсів про відмову у видачі дозволу, перегляд або продовження терміну його дії чи анулювання можуть бути оскаржені у судовому порядку.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes