/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації (13.03.2002), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації (13.03.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 736
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації (13.03.2002)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
не висловили своїх позицій щодо проекту розпорядження".

4. У пункті 22:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"22. Проект розпорядження вноситься після проведення заінтересованими структурними підрозділами, органами та організаціями відповідної експертизи з пояснювальною запискою, складеною згідно з додатком 3, що містить необхідні розрахунки, обгрунтування і прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої у разі потреби може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо)";

2) друге речення абзацу третього виключити;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі внесення проекту розпорядження з розбіжностями до нього додається протокол розбіжностей, складений згідно з додатком 4, в якому повинна міститися редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований заінтересованим структурним підрозділом, органом, організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведену головним розробником роботу з ліквідації цих розбіжностей та про посадових осіб, які брали у ній участь".

5. Доповнити Типовий регламент пунктами 22-1 і 22-2 такого змісту:

"22-1. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить проект розпорядження разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначаються коло осіб, які були залучені до публічного обговорення, результати цього обговорення, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обгрунтування їх відхилення (в цілому або частково).

22-2. Головний розробник разом з проектом розпорядження може вносити до місцевої державної адміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обгрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

У разі прийняття головою місцевої державної адміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту текст інформаційного повідомлення передається прес-службі місцевої державної адміністрації для доведення його до відома населення".

6. Пункт 24 викласти у такій редакції:

"24. У разі коли проект розпорядження внесено до місцевої державної адміністрації з порушенням визначених у цьому Регламенті вимог, юридична служба апарату місцевої державної адміністрації у дводенний термін повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього із супровідним листом, складеним згідно з додатком 5, за підписом заступника голови місцевої державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) або керівника апарату місцевої державної адміністрації".

7. Пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі невідповідності проекту розпорядження законодавству юридична служба апарату місцевої державної адміністрації готує висновок, складений згідно з додатком 6".

8. Доповнити Типовий регламент після розділів "Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови місцевої державної адміністрації" і "Порядок підготовки та проведення нарад" відповідно розділами такого змісту:

"Порядок розгляду та внесення місцевою

державною адміністрацією проектів актів

Кабінету Міністрів України

30-1. Проект акта Кабінету Міністрів України (далі - проект акта) подається Кабінетові Міністрів України обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Проект акта вноситься на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій структурними підрозділами відповідних місцевих державних адміністрацій, районними державними адміністраціями.

30-2. Проект акта вноситься до місцевої державної адміністрації та розглядається у порядку, визначеному в пунктах 21, 22, 24-28 цього Регламенту.

Проект акта подається Кабінетові Міністрів України відповідно до вимог, установлених розділом VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915" ( 915-2000-п );

"Порядок проведення публічного

обговорення проектів розпоряджень

51-1. Проект розпорядження, який зачіпає інтереси населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений на публічне обговорення на будь-якому етапі його підготовки шляхом опублікування проекту розпорядження у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення іншими засобами.

51-2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова місцевої державної адміністрації на підставі звернення головного розробника або за власною ініціативою.

Звернення повинно містити пропозицію про проведення публічного обговорення проекту розпорядження, обгрунтування необхідності та джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані наслідки прийняття цього проекту.

Звернення підписується головним розробником та візується заінтересованими структурними підрозділами, органами та організаціями.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар