Банкрутство та його суб'єкти, Детальна інформація

Банкрутство та його суб'єкти
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 25.2
Скачувань: 1862
ПЛАН

Вступ.

Поняття банкрутства та його суб\xF0A2єкти.

Підстави для застосування банкрутства.

Провадження у справах про банкрутство.

Наслідки визнання боржника банкрутом.

Заключення.

1. Поняті я банкрутства Суб'єкти банкрутства

Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації

підприємств регулюється Законом “Про підприємства в Україні” (ст.ст.24,34). Порядок і умови визнання будь-яких

юридичних осіб — (суб\xF0A2єктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів регулює спеціальний Закон України від 14 травня 1992 р. "Про банкрутство” (Відомості Верховної Ради України. — 1992 — №31. — Ст. 440).

Провадження у справах про банкрутство та ліквідаційний

процес регулюється також і законодавством України про

організацію та діяльність Арбітражного суду, а провадження у

справах про банкрутство банків регулюється, крім того, з урахуванням вимог Закону “Про банки і банківську діяльність”.

Такі основні законодавчі акти про банкрутство, поняття

якого містить стаття 1 Закону “Про банкрутство”. Це пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для нього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом. З наведеного визначення випливає, що банкрутство має економічний і правовий характер.

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю

продовження суб'єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Суб\xF0A2єкт підприємництва має стільки боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бюджетом, що коли їх вимоги будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна суб\xF0A2єкта — активів у ліквідній формі — не вистачить для їх задоволення.

Юридичним аспект банкрутства полягає насамперед у тому,

що в суб'єкта є кредитори, тобто особи, що мають документовані майнові вимоги до нього як до боржника. Це майнові

правовідносини банкрутства, здійснення яких у встановленому законом порядку може призвести до ліквідації суб'єкта

підприємництва.

Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає

комплекс процесуальних правовідносин: провадження у

справі, визнання боржника банкрутом, оголошення про банкрутство, задоволення претензій кредиторів, припинення

справи про банкрутство тощо. Сукупність таких процесуальних правовідносин може розглядатися як ліквідаційний

правовий процес щодо суб'єкта підприємництва.

Суб\xF0A2єктами банкрутства закон визнає лише юридичних

осіб, причому осіб однієї категорії — суб\xF0A2єктів підприємництва, неспроможних своєчасно виконати свої зобов'язання перед кредиторами або перед бюджетом. Таким чином, мова йде насамперед про підприємства всіх форм власності

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes