/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правове забезпечення екологічної безпеки, Детальна інформація

Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1068
Скачати "Реферат на тему Правове забезпечення екологічної безпеки"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
екологічних ситуацій тощо; здійснює перевірку діяльності регіональних та територіальних органів Державної екологічної інспекції; організує забезпечення регіональних та територіальних органів Державної екологічної інспекції форменим одягом установленого зразка, вогнепальною зброєю та контролює їх використання;

виконує інші види робіт згідно з Положенням про Головну екологічну інспекцію, що затверджується Мінприроди.

7. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної екологічної інспекції, визначення найважливіших напрямів ії діяльності утворюється колегія у складі головного державного інспектора України з охорони навколишнього

природного середовища (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Державної екологічної інспекції.

8. Функції інспекцій охорони Чорного і Азовського морів та екологічних інспекцій відповідних територіальних органів Мінприроди Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя визначаються положеннями про ці підрозділи, що затверджуються головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища.

9. Державна екологічна інспекція має право:

1) обстежувати у встановленому порядку підприємства, їх об'єднання, установи і організації незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, військові і оборонні об'єкти, а також об'єкти органів внутрішніх справ і державної безпеки в будь-який час їх роботи з метою перевірки додержання вимог екологічної безпеки, виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

2) пред'являти підприємствам, їх об'єднанням, установам, організаціям незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, громадянам, а також іноземним фізичним і юридичним особам вимоги щодо здійснення відповідних заходів з раціонального використання та охорони природних ресурсів, організації абораторного контролю за викидами (скидами) забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що віднесені до її компетенції;

3) обмежувати, припиняти (тимчасово) будівництво, реконструкцію, розширення об'єктів промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення, проведення робіт з експлуатації природних ресурсів, пошукових та інших робіт, що

здійснюються з порушенням природоохоронного законодавства, зокрема через подання про припинення фінансування будівництва у випадках відсутності екологічної експертизи, а також обмежувати чи зупиняти (тимчасово) роботу промислових та інших об'єктів, якщо їх діяльність здійснюється з порушенням норм і правил охорони навколишнього природного середовища;

4) зупиняти, оглядати та затримувати (тимчасово) будь-які судна, в тому числі військові кораблі та інші плавучі об'єкти, що перебувають у внутрішніх і територіальних водах та економічній зоні України незалежно від їх володільця та видів діяльності для з'ясування причин та обставин скидання або втрат речовин,

шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів водних об'єктів, здійснювати перевірки правильності реєстрації у суднових документах операцій з цими речовинами, а також перевірки документів, що засвідчують право на рибний промисел, добування водних тварин і рослин та проведення інших видів робіт;

5) складати акти перевірок і протоколи про порушення законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.У разі неможливості встановлення особи порушника на місці державні інспектори можуть

доставляти порушника до органів внутрішніх справ та інших місцевих органів державної виконавчої влади;

6) розглядати справи про адміністративну відповідальність за порушення у галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів відповідно до чинного законодавства;

7) вносити міністерствам, відомствам, підприємствам, установам та організаціям пропозиції про позбавлення премії за основними результатами господарської діяльності службових осіб та спеціалістів, винних у порушенні вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів,

забезпечення екологічної безпеки;

8) подавати позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

9) залучати за погодженням з керівниками підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, в тому числі громадських, спеціалістів для виконання аналізів та участі в проведенні перевірок виконання заходів щодо раціонального використання

природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища, ліквідації аварійних викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище;

10) вносити обов'язкові для виконання подання про припинення дії або анулювання дозволів на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, спеціальне використання природних ресурсів, викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на буріння свердловин на воду та інші корисні копалини, на добування природних ресурсів, вивезення з України і ввезення в Україну мисливських трофеїв та відходів, що можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища або здійснюються з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, норм, правил і вимог екологічної безпеки, добування і вивезення з України об'єктів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України;

11) зупиняти або забороняти проведення робіт на територіях державних заповідників, національних і природних парків та інших природних об'єктів, що особливо охороняються, у курортних зонах і місцях відпочинку, не передбачених режимом їх охорони, а також робіт, які можуть викликати негативний вплив на природні об'єкти,що охороняються;

12) зупиняти транспортні (плавучі) засоби та перевіряти знаряддя добування тварин, рослин, риби та інших водних тварин і рослин на місці їх добування, зберігання, перероблення та реалізації;

13) вилучати в осіб, що порушили природоохоронне законодавство, знаряддя добування тварин (в тому числі рибних запасів) і рослин, плавучі і транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддям незаконного добування продукції, саму незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи в порядку, що затверджується Мінприроди;

14) обмежувати чи зупиняти (тимчасово) виробництво і реалізацію продукції, використання якої може завдати суттєвої шкоди навколишньому природному середовищу або не відповідає вимогам екологічної безпеки;

15) викликати громадян та посадових осіб для отримання свідчень і пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття екологічних правопорушень;

16) призначати громадських інспекторів охорони навколишнього природного середовища за поданням відповідних установ;

17) у випадках, передбачених законодавством, направляти у встановленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства у відповідні органи для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної, кримінальної або іншої відповідальності;

18) отримувати безкоштовно у міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземних фізичних і юридичних осіб статистичні та інші довідкові та інформаційні матеріали, пояснення, необхідні для визначення стану використання і охорони природних ресурсів, а також повідомлення про аварійні

забруднення навколишнього природного середовища і природні катастрофи;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар