ІКТ, Детальна інформація

ІКТ
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Інше
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2026
Як почати нову сторінку в документі.

Встановлення стилю оформлення абзацу.

Зміна шрифту в шаблоні Normal

Включення режиму автозбереження документа.

Захист документу за допомогою пароля.

Вставка і видалення рядків і стовпчиків таблиці в середовищі Word.

Робота з декількома вікнами документів.

Вставка дати в документ.

Як додати й видалити кнопки Верхній індекс і Нижній індекс на панель інструментів Форматування.

Переклад тексту з російської на українську мову і навпаки за допомогою програми Рута і Плай.

РОЗДІЛ 3. Основні операції та методи роботи в середовищі табличного процесору Excel.

Створення і збереження на магнітному носії електронної таблиці, яка містить сумування елементів.

Створення електронної таблиці, її форматування, й копіювання на робочий лист 2.

Вставка і видалення рядка, стовпця або робочого листа в книзі Excel.

Змінити формат числа в клітинці з загального на фінансовий у доларах США.

Створити просту таблицю та відформувати її за допомогою Автоформату.

Об’єднання декількох клітинок і розміщення введеного тексту по лівому краї клітинки в Excel.

Виділення клітинок, диапазонів клітинок, рядків і стовпців електронної таблиці. Змінювання ширини стовпця чи рядка.

Три засоби обчислення суми вмісту клітинок.

Відносні й абсолютні адреси клітинок і їхня відмінність.

Використовування вкладених функцій у Майстру функцій.

Основні математичні функції Excel, їхнє призначення, порядок використання, приклад.

Правила запровадження формул у клітинки.

Обчислити значення вираження Y=(a+b)Sin x -(c-d)Cos x, де a=5,56 b=6,45 c=8,4 d=8,9, х – змінна, що приймає значення 0,56 0.8 7,4 5,4.

Основні операції з матрицями.

Створення діаграм за допомогою Майстра діаграм.

Основні типи діаграм і їхнє призначення.

Основні елементи діаграми, їхнє призначення і порядок редагування.

Порядок створення впровадженої діаграми і листа діаграми.

Порядок створення діаграм із несуміжних виділень.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes