Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1999 р. N 1825 (17.04.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1999 р. N 1825 (17.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.7
Скачувань: 992
0542 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1999 р. N 1825 (17.04.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 17 квітня 2002 р. N 542

Київ

Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 1 жовтня 1999 р. N 1825

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1999 р. N 1825 ( 1825-99-п ) "Про затвердження Програми поетапного припинення використання етильованого бензину в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 40, ст. 2001), що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 квітня 2002 р. N 542

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 1 жовтня 1999 р. N 1825 ( 1825-99-п )

1. У пункті 3 постанови слова "Одеський нафтопереробний завод" замінити словами "Лукойл-Одеський нафтопереробний завод", а після слів "Нафтохімік Прикарпаття" доповнити пункт словом "Дніпроазот".

2. У Програмі, затвердженій зазначеною постановою:

а) абзац десятий розділу "Загальні положення" викласти у такій редакції:

"припинення з 1 січня 2003 р. реалізації етилованого бензину";

б) абзац другий розділу "Першочергові заходи реалізації Програми" викласти у такій редакції:

"здійснення реконструкції установок і введення виробничих потужностей, пов'язаних з виробництвом високооктанового неетилованого бензину згідно з додатком 1";

в) абзац восьмий пункту 1 та абзаци другий і третій пункту 2 розділу "Механізм реалізації Програми" виключити;

г) у розділі "Етапи реалізації Програми":

в абзаці першому цифри "2005" замінити цифрами "2004";

абзаци сьомий - тринадцятий замінити абзацами такого змісту:

"На другому етапі (до 1 січня 2003 р.) передбачається:

впровадити системи роздільного приймання, зберігання та відпуску етилованого та неетилованого бензинів:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes