Деякі питання розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів (29.04.2002), Детальна інформація

Деякі питання розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів (29.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.3
Скачувань: 1824
ЗАЄЦЬ - перший заступник Державного Анатолій Павлович секретаря Мін'юсту

ЗАГОРОДНІЙ - перший заступник Голови Володимир Петрович Держпідприємництва

ЗВАРИЧ - заступник голови Ігор Теодорович Івано-Франківської

облдержадміністрації

НІКІТОВИЧ - заступник голови Чернівецької Корнелій Федорович облдержадміністрації

ПАШКО - заступник Голови Держмитслужби Павло Володимирович

РЕГУРЕЦЬКИЙ - заступник Державного секретаря Василь Васильович Мінфіну

СОЛДАТЕНКО - заступник Державного секретаря Микола Олексійович Мінпраці

СТАШУК - заступник Голови Держводгоспу Василь Андрійович

ТИНДЮК - перший заступник голови Одеської Микола Андрійович облдержадміністрації

ХАРУТА - заступник голови Закарпатської Федор Григорович облдержадміністрації

ЧУМАЧЕНКО - заступник голови Волинської Андрій Григорович облдержадміністрації

ШИТРЯ - заступник Голови Державної Олексій Іванович податкової адміністрації

ШИШОЛІН - перший заступник Голови Павло Анатолійович Держкомкордону

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2002 р. N 587

ПРОГРАМА

розвитку єврорегіонів

1. Загальна частина

Розроблення Програми розвитку єврорегіонів зумовлене поступовим наближенням кордону Європейського Союзу до території України, необхідністю виконання стратегічних завдань інтеграції України до ЄС, важливістю розвитку регіонального співробітництва.

Сучасні міжнародні відносини характеризуються досить інтенсивними інтеграційними процесами, серед яких важливу роль відіграє транскордонне співробітництво. Україна завдяки вигідному геополітичному положенню має великі потенційні можливості щодо його розвитку, оскільки 19 з 25 регіонів держави є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим серед європейських країн. Підтримка транскордонного співробітництва прикордонних регіонів є інструментом соціально-економічного розвитку регіонів та пом'якшення територіальних диспропорцій.

Транскордонне співробітництво полягає у будь-яких спільних діях, спрямованих на посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами або органами влади, які перебувають під юрисдикцією двох і більше договірних сторін, та укладення з цією метою необхідних угод або домовленостей. Транскордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції територіальних громад або органів влади, визначеної внутрішнім законодавством.

Створення єврорегіонів є однією з форм транскордонного співробітництва адміністративно-територіальних одиниць сусідніх держав відповідно до двосторонніх та/або багатосторонніх угод для розв'язання спільних проблем або вирішення тотожних завдань за узгодженими механізмами.

Правові засади розвитку єврорегіонів закладено Європейською конвенцією про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року ( 995_106 ) (Україна приєдналася до Конвенції у 1993 році), Європейською хартією місцевого самоврядування ( 994_036 ) (ратифіковано Верховною Радою України у 1997 році).

Розвиток єврорегіонів на території України здійснюється відповідно до вимог актів законодавства, зокрема Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), Указу Президента України "Про Концепцію державної регіональної політики ( 341/2001 ) та Угоди про партнерство і співробітництво між Європейськими співтовариствами, їхніми державами-членами та Україною ( 998_012 ), інших міжнародних договорів України.

За період з 1993 року створено єврорегіони "Буг", "Нижній Дунай", "Верхній Прут", Карпатський єврорегіон, до функціонування яких з Української Сторони залучені Волинська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Івано-Франківська та Львівська області, а від прикордонних іноземних держав - адміністративно-територіальні одиниці Польщі, Білорусі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Австрії, Німеччини, Франції.

Основними напрямами співробітництва створених єврорегіонів є поєднання зусиль в економічній сфері, розбудові соціальної, інформаційної та виробничої інфраструктури, будівництві та модернізації інфраструктури кордону, розвитку транспортної мережі, науковій та культурній співпраці, охороні навколишнього природного середовища, обміні досвідом між відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, взаємній допомозі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, боротьбі зі злочинністю і нелегальною міграцією тощо.

Основними завданнями щодо подальшого розвитку єврорегіонів є:

підтримка взаємовигідних зв'язків із сусідніми країнами, країнами-кандидатами та державами ЄС;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes