/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Теорії попиту на гроші та підтвердження їх українською дійсністю, Детальна інформація

Тема: Теорії попиту на гроші та підтвердження їх українською дійсністю
Тип документу: Курсова
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1023
Скачати "Курсова на тему Теорії попиту на гроші та підтвердження їх українською дійсністю"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
1993 748495 1696 48150 213

1994 1203769 16809 321570 232

1995 5293310 80137 692996 119

1996 7919000 144432 936400 60Проаналізуємо формування попиту на гроші в Україні (1990-1996р) за допомогою багатофакторної регресійної моделі. Функція попиту на гроші має вигляд:

Мt/Рt = (0 Rt( Yt( (M-1/P-1)( e(,

де Мt -- бажаний або довгостроковий попит на гроші, Rt – процентна ставка рефінансування, встановлена НБУ, Уt – номінальний ВНП, Рt – рівень цін.

Для статистичної оцінки даної моделі перейдемо до логарифмічної моделі:

ln(Мt/Рt) = ln (0+(1lnYt+ (2ln (M-1/P-1) +(3lnRt +(t.

За даними табл.1 отримали такі результати:

ln(Мt/Рt) = - 3,6654 +1,3lnYt + 0,5383ln (M-1/P-1) – 0,1972lnRt +(t.

Значення коефіцієнта детермінації R2 = 0.665, тому однозначного висновку про адекватність моделі дійсності робити не можна. Скристаємось критерієм Фішера. Табличне значення Fкр = 9,28 (при рівні значимості ( = 5%), розраховане значення F = 27,64, тобто можна стверджувати, що коефіцієнти (і (і = 1,3) статистично значимі. Отримані дані свідчать про пряму залежність попиту на гроші від доходу та про обернену залежність від ставки відсотка, що підтведжує кейнсіанську теорію доходу та відсотка.

Впровадження у вересні 1996 р нової національної валюти – гривні створило умови для посилення в механізмі стабілізаційної монетарної політики тих її складових, що забезпечують стимулюючий вплив грошей на розвиток економіки.

Табл.2. Грошова маса, інфляція та рівень монетизації ВВП в Україні.

Показники 1996 р. 1997 р. 1998 р.

І-ІІІ

кварт. ІУ

кварт. І

кварт. ІІ

кварт. ІІІ

кварт. ІУ

кварт. І

кварт.

Грошова маса

(М3) 104,0 121,0 104,0 114,0 111,0 101,5 103,3

Інфляція 110,5 103,6 103,5 101,8 101,3 103,2 101,7

Рівень

монетизації 37,5 35,0 50,7 53,4 53,6 42,6 63Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар