/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Економіка виробничо-господарських процесів, Детальна інформація

Тема: Економіка виробничо-господарських процесів
Тип документу: Курсова
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1001
Скачати "Курсова на тему Економіка виробничо-господарських процесів"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
розмiром премiй з фонду заробiтної плати робiтникiв-вiдрядникiв.

Рiвень виконання виробничих завдань,% < 85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 > 110

Сер. Розмiр премiй роб.-вiдрядникiв,%

5 10 15 20 25 303.12. Залежностi, що характеризують вiдношення рiвня заробiтної плати рiзних категорiй робiтникiв

та працiвникiв пiдприємства (з врахуванням премiальних доплат з фонду заробiтної плати) до

середнього рiвня оплати працi робiтникiв-вiдрядникiв.

Пiдсобнi робiтники в основному виробництвi Робiтники в допомiжному та об-

слуговуючому виробництвi Робiтники у пiдсобно-

му виробництвi Управлiнський та обслуговую-

чий персонал виробничих пiд-

роздiлiв Адмiнiстративно-

управлiнський

персонал

0,7 0,9 0,8 1,2 1,5

3.13. Стан та вартiсть основних виробничих фондiв пiдприємства.

Групи основних фондiв Власнi на початок року, тис.грн. Орендованi на поча-

ток року, тис.грн. Ступiнь зносу, %

власних

орендованих Норма амортизацiї, %всього в т.ч. зда-Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар