Формування фінансових коштів підприємства, Детальна інформація

Формування фінансових коштів підприємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 17
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 68.3
Скачувань: 808
Джерела фінансових ресурсів і шляхи їх використання

Джерела фінансових ресурсів Використання фінансових ресурсів

капітал Інвести-ції в невиро-бничу сферу Витра-ти на спожи-вання Фінанс-овий резерв

прямі інвес-тиції Венчур-ний капітал Портфе-льні інвести-ції аннуітет1 2 3 4 5 6 7 8

Прибуток ** * *

Амортизаційні відрахування **

*

Кредиторська заборгованість * *

* *

Кошти,отримані від продажу цінних паперів

* **

Пайові внески ** * *

Страхові внески*Кредит і позички * *

* *

Кошти від реалізації майна

*

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes