Аналіз і аудит фінансових розрахунків предприємства, Детальна інформація

Аналіз і аудит фінансових розрахунків предприємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 46
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1684
Таблиця 2.

Схема структури активів балансу

Основні засоби

Довгостроковий Довгострокові фінансові

капітал вкладення

Нематеріальні активи

Кошти, що

Дебіторська заборгованість викор-ся

за межами

Поточні Короткострокові фінансові підприємства

активи вкладенняЗапаси

Грошова готівка

Джерами інформації для проведення аналізу є :

баланс підприємства за попередній рік та за звітний період, (форма №11

звіт про фінансові результати та їх використання за звітний період та попередній рік (форма №2)

звіт про фінансово-майновий стан (форма №3)

звіт з праці

звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг

розрахунок нормативу власних оборотних коштів

розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості

звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)

зведена таблиця основних показників

звіт про рух коштів в іноземній валюті

бізнес-план

матеріали маркетингових досліджень

висновки аудиторських перевірок

інша інформація.

Фінансовий аналіз складається з підбору, групування і вивчення даних про фінансові ресурси підприємства і їх використання з метою мобілізації ресурсів, необхідних для виконання планових або проектних завдань і погашення фінансових зобов’язань в процесі господарської діяльності підприємства. При аналізі розглядаються питання формування і використання окремих видів фінансових ресурсів, їх розміщення у різні види метеріальних цінностей (активи), оцінки платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, швидкості обіговості коштів. Фінансовий аналіз називають ще аналізом балансу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes