Кримiнально-правова вiдповiдальнiсть за згвалтування, Детальна інформація

Кримiнально-правова вiдповiдальнiсть за згвалтування
Тип документу: Курсова
Сторінок: 10
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1351
6) Результати роботи: виявлення недоліків та пробілів в українському кримінальному законодавстві стосовно злочину згвалтування

Змiст

1. Загальна характеристика статевих злочинiв та iх законодавче регулювання в зарубiжних краiнах

2 Згвалтування як найбiльш тяжке посягання на статеву недоторканнiсть особи:

2.1 Об’ект

2.2 Об’ективна сторона

2.3 Суб’ективна сторона

2.4 Суб’ект

2.5 Наслiдки пережитого посягання для потерпiлоi особи

3. Квалiфiкованi види згвалтування

Висновки

Перелiк посилань

Використана лiтература

Перелiк умовних позначень, символiв, скорочень i термiнiв

§ - параграф

% - процент

абз. - абзац

ВРУ - Верховна Рада Украiни

Д. - Донецьк

Днепроп. - Днiпропетровськ

К. - Киiв

КК - Кримiнальний Кодекс

КПК - Кримiнально-процесуальний кодекс

Л. - Ленiнград

М. - Москва

р. - рiк

Ростов н/Д - Ростов-на-Дону

РФ - Росiйська Федерацiя

С.-П. - Санкт-Петербург

СРСР - Союз Радянських Соцiалiстичних Республiк

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes