Про затвердження положень про конкурсний відбір вищих навчальних закладів та спеціалістів з метою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (24.01.2001), Детальна інформація

Про затвердження положень про конкурсний відбір вищих навчальних закладів та спеціалістів з метою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (24.01.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 584
мають необхідний набір навчально-методичних матеріалів, використання яких передбачено програмами перепідготовки (з розрахунку - один повний комплект на кожного слухача), власну або орендовану матеріально-технічну базу, яка відповідає необхідному рівню перепідготовки, бібліотеку, читальний зал, приміщення для самостійної роботи слухачів, автоматизовані системи зберігання і пошуку інформації, доступ до національних і міжнародних інформаційних ресурсів.

3. Програми перепідготовки розробляються навчальними закладами з метою надання слухачам необхідних знань за напрямами "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент", повинні бути орієнтованими на перепідготовку спеціалістів з відривом від виробництва, розраховані на обсяг не менш як 500 академічних годин, поєднувати в собі навчальний компонент та цілеспрямовану підготовку до стажування за кордоном.

4. Програми повинні базуватися на сучасних інноваційних вітчизняних та іноземних технологіях перепідготовки, включати ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, комп'ютерне моделювання, передбачати використання теорії та практики прийняття управлінських рішень, обмін досвідом, психологічний тренінг, оволодіння іноземною мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування слухачів у країні стажування.

5. Зміст програм перепідготовки визначається навчальними закладами самостійно в рамках загальних вимог, визначених методичними рекомендаціями Центру.

6. Програма перепідготовки повинна містити перелік навчально-методичних матеріалів, які використовуватимуться у процесі її впровадження.

7. До участі у конкурсному відборі допускаються навчальні заклади, які протягом місяця після опублікування в засобах масової інформації повідомлень про порядок і умови їх участі у конкурсному відборі подали секретаріатові Центру заявку та документи згідно з переліком і за формою, затвердженими Центром, а також проекти програм перепідготовки.

Секретаріат Центру реєструє подані документи і заявки та передає їх експертній раді.

8. Експертна рада розглядає отримані документи та протягом місяця з дня закінчення прийому документів подає на розгляд Центру експертні висновки щодо навчальних закладів, які подали заявки на участь у конкурсному відборі, та розроблених ними проектів програм перепідготовки.

9. Центр протягом двох тижнів розглядає отримані документи та експертні висновки і приймає рішення про переможців конкурсного відбору.

*

H

B*

(

\x0153

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2EBB°\x1C00лення про переможців у тижневий термін після прийняття Центром рішення публікується в засобах масової інформації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 55

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір спеціалістів, які

направляються на перепідготовку управлінських

кадрів для сфери підприємництва

1. Конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва, проводиться з метою виявлення здібних до управлінської діяльності спеціалістів вищого та середнього рівнів управління (керівники, заступники керівників підприємств, організацій та їх структурних підрозділів) та направлення їх на перепідготовку до вищих навчальних закладів, а також проведення стажування кращих випускників цих закладів за кордоном у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі - Програма).

Конкурсний відбір проводиться в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі - регіони) регіональними робочими групами, які створюються Міжвідомчим центром з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр).

2. До участі у конкурсному відборі допускаються особи віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня не менше одного року.

3. У конкурсному відборі можуть брати участь спеціалісти, які направляються на перепідготовку підприємствами і організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності.

4. Не передбачається участь у конкурсному відборі державних службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних закладів, а також закордонних фірм і представництв, не зареєстрованих в Україні як юридичні особи.

5. Для проведення конкурсного відбору регіональні робочі групи створюють конкурсні комісії, склад яких затверджується головами регіональних робочих груп.

6. Регіональні робочі групи публікують у засобах масової інформації повідомлення про порядок і умови конкурсного відбору не пізніш як за два місяці до його початку.

7. Спеціалісти протягом двох місяців після публікації оголошень подають регіональним робочим групам заявки на участь у конкурсному відборі та документи (з однією копією) згідно з переліком і формами, затвердженими Центром.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes