/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг (14.02.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг (14.02.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 596
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг (14.02.2001)"
Сторінки 1   2  
B

D

 

c

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x6BFDI\x1C00лопотань заявників про внесення до знаків для товарів і послуг позначень, що зображують елементи державних символів України, офіційну назву держави.

4. Комісія має право:

утворювати робочі групи для проведення експертизи окремих знаків для товарів і послуг (або елементів знаків) щодо можливості внесення до них позначень, що зображують елементи державних символів України, офіційну назву держави;

залучати для вирішення питань, що належать до її компетенції, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зміни до складу Комісії має право вносити у разі потреби її голова.

6. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

організовує розгляд клопотань заявників про внесення до знаків для товарів і послуг позначень, що зображують елементи державних символів України, офіційну назву держави;

затверджує склад робочих груп Комісії;

визначає порядок денний засідань Комісії;

представляє Комісію у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії, але не рідше двох разів на рік.

Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою Комісії, у разі відсутності голови - його заступником.

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Державний департамент інтелектуальної власності.

9. Комісія має свій бланк.

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар