Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001 - 2010 роки, Детальна інформація

Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001 - 2010 роки
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 634
Державними замовниками Програми є Мінагрополітики, Українська академія аграрних наук, МОЗ.

Державні замовники відповідно до своїх повноважень здійснюють керівництво і контроль за формуванням та реалізацією Програми, є розпорядниками коштів державного бюджету, передбачених на виконання Програми, несуть відповідальність за своєчасне і якісне її виконання та використання бюджетних коштів.

Забезпечення координації та організації заходів з реалізації Програми здійснює Мінагрополітики.

Виконавцями Програми є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання щорічних програмних заходів, затверджених Мінагрополітики.

Центральні органи виконавчої влади, визначені виконавцями основних заходів Програми, передбачають у своїх бюджетах окремим рядком кошти на їх фінансування.

Обсяги фінансування на зазначені цілі визначає щорічно Мінагрополітики разом з виконавцями заходів.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок:

коштів державного бюджету, в тому числі резервного фонду Кабінету Міністрів України;

коштів виконавців заходів Програми;

коштів заінтересованих суб'єктів підприємництва усіх форм власності (за їх згодою);

коштів громадських організацій та інших юридичних осіб (за їх згодою), а також коштів спеціального фонду, який може бути утворений для сприяння реалізації Програми;

коштів фізичних осіб, заінтересованих у результатах Програми (за їх згодою);

коштів міжнародних фінансових організацій;

інших джерел, не заборонених законодавством.

B*

p

Ue

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x3109·\x1C00 За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

розроблення нормативно-правових документів;

фундаментальні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;

оснащення та переоснащення наукових та діагностичних закладів державної ветеринарної медицини;

паспортизація, ідентифікація та єдина загальнодержавна нумерація всієї великої рогатої худоби незалежно від форми власності господарства та віку тварин;

програмне забезпечення інформаційно-аналітичних систем загальнодержавного рівня;

підготовка населення та фахівців до дій щодо запобігання пріонним та особливо небезпечним інфекціям.

VI. Результати реалізації Програми

Реалізація Програми дасть змогу використати науковий, технічний та організаційний досвід, необхідний для практичного впровадження надійної державної системи запобігання та реагування на випадок виникнення губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та інших пріонних інфекцій.

Додаток

до Програми

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes