/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року (10.04.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року (10.04.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 672
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року (10.04.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5  
Метою Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року (далі - Програма) є вдосконалення системи юридичної освіти, приведення її у відповідність із світовими вимогами, створення умов для задоволення потреб громадян у сучасній юридичній освіті та реалізація права на працю за здобутою спеціальністю, повне забезпечення потреб органів державної влади, правоохоронних органів, інших сфер юридичної практики у фахівцях-юристах.

Ця мета досягається шляхом вирішення таких основних завдань:

розроблення і вдосконалення відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України нормативно-правової бази з питань функціонування системи юридичної освіти та професійної діяльності юристів;

розроблення науково обгрунтованого прогнозу державної потреби у юридичних кадрах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і механізму визначення на основі регіонального підходу обсягу відповідного державного замовлення;

визначення оптимальної мережі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку юристів, виходячи з потреб регіонів;

запровадження нових спеціалізацій відповідно до потреб різних сфер юридичної практики;

розроблення і запровадження державних стандартів вищої юридичної освіти для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

розроблення нового змісту правових дисциплін, які викладаються у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, шляхом створення нового покоління підручників, навчально-методичних посібників, дидактичних та інформаційних засобів навчання;

об'єднання зусиль наукових працівників Національної академії наук, галузевих академій і вищих навчальних закладів, а також громадських організацій, юристів-практиків для розв'язання актуальних проблем підготовки юристів та їх професійної діяльності;

вироблення механізму забезпечення місцями для проходження студентами, які навчаються за юридичними спеціальностями, практики та працевлаштування випускників в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях;

створення ефективної системи післядипломної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів і забезпечення їх професійної мобільності.

Програма розрахована на період до 2005 року і має стати основою для прийняття рішень та координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку юридичної освіти.

Виконання Програми координують МОН та Мін'юст.

II. Основні напрями реалізації Програми

3. Прогнозування потреби в юридичних кадрах та

оптимізація мережі вищих навчальних закладів

Розробити науково обгрунтований прогноз державної потреби в юридичних кадрах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів до 2010 року і враховувати зазначену потребу при щорічному визначенні державного замовлення на їх підготовку.

Мінекономіки, МОН, Мін'юст, МВС, а також

інші центральні органи виконавчої влади,

яким підпорядковані вищі навчальні заклади,

B*

Z

\

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x4F274\x1C00 що здійснюють підготовку юридичних кадрів.

2001 рік.

Ужити заходів щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, що здійснюють підготовку юристів, шляхом підвищення кваліфікаційних вимог до цих закладів, привести її у відповідність з реальною потребою і можливостями вищих навчальних закладів щодо забезпечення якісної підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

МОН, Мін'юст, МВС, а також інші центральні

та місцеві органи виконавчої влади, яким

підпорядковані вищі навчальні заклади, що

здійснюють підготовку юридичних кадрів.

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар