/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення (23.04.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення (23.04.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1042
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення (23.04.2001)"
Сторінки 1   2   3  
13) підготовка та видання інформаційно-методичних матеріалів;

14) впровадження постійно діючої програми забезпечення якості вимірів;

15) ведення дозиметричного аудиту підрозділів дозиметричного контролю;

16) визначення достовірної індивідуальної дози опромінення.

8. На другому рівні системи забезпечується:

1) здійснення дозиметричного контролю осіб, що належать до категорій, які підлягають обов'язковому та вибірковому дозиметричному контролю;

2) ведення баз даних про індивідуальні дози опромінення та зберігання відповідних записів, у тому числі первинних результатів вимірів;

3) узагальнення результатів дозиметричного контролю та подання звітів до Державного реєстру індивідуальних доз України і результатів вимірів у електронному вигляді підрозділам дозиметричного контролю третього рівня системи;

4) визначення достовірної індивідуальної дози опромінення.

9. На третьому рівні системи забезпечується:

1) видача та збір дозиметрів, що надаються підрозділами дозиметричного контролю другого рівня, особам, які працюють на спеціальних об'єктах, на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії і які підлягають дозиметричному контролю;

2) здійснення контролю за дотриманням вимог інструкції з експлуатації індивідуальних дозиметрів;

3) отримання у електронному вигляді результатів вимірів від підрозділів дозиметричного контролю другого рівня та їх внесення до локальних баз даних індивідуальних доз;

4) контроль та облік доз критичних груп населення (у тому числі персоналу та пацієнтів);

5) визначення індивідуальних річних та накопичених за період контакту з джерелами іонізуючого випромінювання доз зовнішнього опромінення кожної особи, яка підлягає дозиметричному контролю;

6) надання послуг у сфері дозиметричного контролю на госпрозрахунковій основі;

7) подання інформації до баз даних за формами, які ведуться підрозділами дозиметричного контролю другого рівня.

10. Покриття витрат із створення та функціонування системи здійснюється у межах асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, а також за рахунок асигнувань за кошторисами відповідних бюджетних закладів та власних коштів суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств, установ, організацій, спеціальних об'єктів), діяльність яких пов'язана із використанням ядерної енергії.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар