Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 (16.05.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 (16.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 703
R

A

A

\x00F0

o

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x449Ab\x1C00та агрохімікатів, оцінка ресурсів); джерел скидів стічних вод (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); водних об'єктів у межах природоохоронних територій (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); грунтів різного призначення, у тому числі на природоохоронних територіях (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів та сполук); радіаційної обстановки (на пунктах стаціонарної мережі); геофізичних полів (фонові та аномальні дослідження); стихійних та небезпечних природних явищ: ендогенних та екзогенних геологічних процесів (їх видові і просторові характеристики, активність прояву), повеней, паводків, снігових лавин, селів (у районах спостережних станцій); наземних і морських екосистем (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); звалищ промислових і побутових відходів (склад відходів, вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів)";

абзац четвертий після слів "відпочинку населення" доповнити словами "у тому числі на природних територіях курортів" та після слів "морських вод" - словами "мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, озокериту, ропи лиманів та озер";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"Держводгосп - річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем і водойм у межах водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); водойм у зонах впливу атомних електростанцій (вміст радіонуклідів); поверхневих вод у прикордонних зонах і місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); зрошуваних та осушуваних земель (глибина залягання та мінералізація грунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості грунтів); підтоплення сільських населених пунктів, прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій)";

абзаци сьомий і дев'ятий виключити.

4. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"Суб'єкти системи моніторингу - центральні органи виконавчої влади погоджують з Мінекоресурсів розроблені ними проекти нормативно-правових актів та нормативних документів з питань проведення моніторингу довкілля".

5. В абзаці першому пункту 19 слова "за погодженням з іншими суб'єктами системи моніторингу встановлює" замінити словами "їх органи та інші суб'єкти системи моніторингу встановлюють".

6. Пункт 20 викласти у такій редакції:

"20. Попередження про виникнення або загрозу виникнення небезпечних метеорологічних і гідрологічних явищ, екзогенних та ендогенних геологічних процесів, оцінювання їх розвитку покладається на Мінекоресурсів.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадяни, які мають об'єктивну інформацію про виникнення або загрозу виникнення небезпечних природних явищ, повинні негайно надати її органам МНС і Мінекоресурсів".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes