Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів (23.05.2001), Детальна інформація

Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів (23.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.6
Скачувань: 980
d

f

D

F

\x3700$\x2438\x4800$\x6467'\x0082\x1C00 про інженерно-геологічний стан територій курортів - за даними Державного інформаційного геологічного фонду;

про будинки, споруди та інженерну інфраструктуру на території курортів - за даними містобудівного кадастру населених пунктів;

про стан навколишнього природного середовища, природні ресурси, кліматичні характеристики - за даними Мінекоресурсів.

Для ведення Кадастру може використовуватися інформація, одержана шляхом проведення спеціальних натурних спостережень, аналітичних робіт тощо.

4. Дані Кадастру застосовуються для:

здійснення більш раціонального поточного і перспективного використання природних територій курортів у санаторно-курортному лікуванні, медичній реабілітації, рекреації населення;

ефективного проведення природоохоронних заходів;

проведення моніторингу природних територій курортів;

забезпечення ефективного збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про стан довкілля і природних лікувальних ресурсів на територіях курортів та прогнозування їх змін під впливом господарської діяльності;

розроблення науково обгрунтованих рекомендацій щодо використання природних територій курортів;

вирішення інших питань, пов'язаних з використанням та облаштуванням природних територій курортів.

5. Кадастр ведеться МОЗ.

Користувачами Кадастру є центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни.

Відомості з Кадастру надаються центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безоплатно.

6. З метою деталізації порядку ведення Кадастру, визначення складу його даних, порядку обміну інформацією та вирішення інших питань розробляється інструкція, яка затверджується МОЗ за погодженням з Мінекоресурсів, Держкомстатом, Держкомземом, Держбудом, Держкоммолодьспорттуризмом та Національною академією наук.

7. Для оперативного задоволення потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян у наданні відомостей з Кадастру створюється автоматизована система його ведення, яка базується на використанні ГІС-технологій.

8. Створення і ведення Кадастру здійснюється в межах асигнувань, що передбачаються МОЗ у Державному бюджеті України на відповідний рік.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes