/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Положення про формування та використання коштів Української державної інноваційної компанії (28.05.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Положення про формування та використання коштів Української державної інноваційної компанії (28.05.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 705
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Положення про формування та використання коштів Української державної інноваційної компанії (28.05.2001)"
Сторінки 1   2   3  
забезпеченням своєчасного повернення виконавцями наданих їм УДІК коштів та виконання інших умов договорів;

управлінням і супроводженням інноваційних та інвестиційних проектів;

утриманням УДІК, її регіональних відділень, філіалів та представництв;

сплатою до бюджетів податків, зборів та внесенням інших обов'язкових платежів;

формуванням резервного (страхового) та інших фондів;

зміцненням матеріально-технічної бази УДІК, соціальним забезпеченням трудового колективу, матеріальним заохоченням працівників і вирішенням інших питань;

виконанням інших статутних завдань.

9. Фінансування інноваційних та інвестиційних проектів здійснюється у формі надання фінансового або товарного кредиту, фінансового або оперативного лізингу (оренди) або в іншій формі, а також шляхом організації сумісної діяльності з виконавцями, іншими учасниками інноваційної та інвестиційної діяльності.

10. Фінансовий кредит надається, як правило, для фінансування не більш як 80 відсотків вартості інноваційного або інвестиційного проекту на умовах, що визначаються у договорі із заявником або виконавцем.

Фінансовий кредит надається на період до трьох років, а в окремих випадках згідно з рішенням правління УДІК - до п'яти років. Погашення кредиту провадиться у порядку, визначеному договором.

Фінансовий кредит видається на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Цільовий характер використання передбачає вкладання позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

Розміри відсоткових ставок за кредитними операціями УДІК обумовлюються в договорі залежно від кредитного ризику, попиту і пропонування, що складаються на кредитному ринку, терміну використання кредиту, інших факторів.

11. За організацію фінансування, проведення експертизи і супроводження інноваційного або інвестиційного проекту встановлюється плата у формі комісійної винагороди з урахуванням обсягу проекту, складності та термінів його виконання, яка визначається правлінням УДІК.

12. Фінансування інноваційного та інвестиційного проекту незалежно від форми фінансування здійснюється за умови оформлення відповідно до законодавства гарантії, застави та інших видів забезпечення повернення коштів заявником або виконавцем.

13. Рішення про фінансування інноваційного та інвестиційного проекту в сумі до 10 відсотків статутного капіталу приймає кредитна рада УДІК, а понад 10 відсотків - її правління за погодженням із спостережною радою.

14. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням УДІК, її регіональних відділень, філіалів та представництв, здійснюється згідно із затвердженим правлінням УДІК бюджетом за рахунок її доходів та 10 відсотків коштів, одержуваних від повернення інноваційних позик, наданих у 1992 - 2000 роках Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями.

15. Сплата до бюджетів податків, зборів та внесення інших обов'язкових платежів здійснюється УДІК відповідно до законодавства.

16. Для покриття непередбачених витрат, відшкодування можливих збитків від проваджуваної УДІК діяльності утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків її статутного капіталу. Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування 5 відсотків суми чистого прибутку, яке провадиться до досягнення цим фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

17. У разі коли юридичні особи не в змозі повернути надані їм кошти, УДІК провадить їх повернення шляхом реструктуризації, управління борговими зобов'язаннями, реалізації заставленого майна, товарів, цінних паперів та інших активів, переданих у рахунок погашення боргу за договорами, тощо.

18. УДІК самостійно визначає напрями використання її чистого прибутку відповідно до законодавства та власного Статуту. Згідно з рішенням правління УДІК за рахунок прибутку створюються фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення її матеріально-технічної бази, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне заохочення працівників і вирішення інших питань.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар