Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій (11.07.2001), Детальна інформація

Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій (11.07.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 694
7. Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань

II. Показники майнового стану підприємства,

тис. гривень

8. Необоротні активи

у тому числі:

основні фонди:

- залишкова вартість

- знос, відсотків

незавершене будівництво

нематеріальні активи

9. Оборотні активи

у тому числі:

запаси

дебіторська заборгованість

фінансові інвестиції

грошові кошти та їх еквіваленти

10. Власний капітал

11. Кредиторська заборгованість

у тому числі:

за товари, роботи, послуги

перед бюджетами

перед державними цільовими фондами

з оплати праці".

B*

@

¬

1/4

3/4

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x5B63C\x1C00 2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 ( 597-95-п ) "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності" (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 42, число 35, с. 81; 1998 р., N 50, ст. 1838; 1999 р., N 23, ст. 1062, N 29, ст. 1474):

а) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes