Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів (26.07.2001), Детальна інформація

Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів (26.07.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.6
Скачувань: 774
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x4B52^\x1C00 інженерно-геологічні характеристики - за даними МОЗ і Мінекоресурсів;

про експлуатаційні запаси, обсяги видобутку, підготовки, переробки та характер використання родовищ лікувальних підземних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів, - за даними Державного фонду родовищ корисних копалин;

про інженерну та транспортну інфраструктуру територій поширення природних лікувальних ресурсів - за даними містобудівного кадастру населених пунктів;

про географічне положення природних лікувальних ресурсів - за даними Державного картографо-геодезичного фонду.

Для створення і ведення Кадастру може використовуватися інформація, одержана шляхом проведення спеціальних натурних спостережень, аналітичних робіт тощо.

4. Кадастр застосовується для:

здійснення ефективного поточного і перспективного використання природних лікувальних ресурсів у санаторно-курортному лікуванні, медичній реабілітації, рекреації населення;

забезпечення раціонального видобутку, використання та охорони природних лікувальних ресурсів;

створення сприятливих умов для лікування, профілактики захворювань та відпочинку людей;

удосконалення системи проведення природоохоронних заходів, створення округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

вирішення інших питань, пов'язаних з використанням природних лікувальних ресурсів.

5. Кадастр створюється і ведеться МОЗ.

Користувачами Кадастру є центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни.

Відомості Кадастру надаються центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безоплатно.

6. З метою деталізації порядку створення і ведення Кадастру, визначення складу його даних, порядку обміну інформацією та вирішення інших питань розробляється інструкція, яка затверджується МОЗ за погодженням з Мінекоресурсів, Держкомстатом, Держкомземом, Держбудом, Держкоммолодьспорттуризмом та Національною академією наук.

7. Для оперативного задоволення потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян у наданні відомостей з Кадастру створюється автоматизована система його ведення, яка базується на використанні ГІС-технологій.

8. Створення і ведення Кадастру здійснюється в межах асигнувань, що передбачаються МОЗ у Державному бюджеті України на відповідний рік.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes