/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади (26.07.2001), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади (26.07.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 968
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади (26.07.2001)"
Сторінки 1   2   3  
1) підпункт 3 доповнити словами "а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ";

2) у підпункті 5 слова "і контролює виконання особистих річних планів його підготовки" виключити;

3) у підпункті 6 слово "галузевими" замінити словом "підвідомчими";

4) підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих установах";

B*

p

r

E

I

I

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x056Fm\x1C00 5) у підпункті 18 слова "забезпечує збереження дипломатичних паспортів та службових паспортів" виключити;

6) підпункт 20 викласти у такій редакції:

"20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах";

7) підпункт 23 доповнити словами "якщо ці функції не покладено на інший підрозділ";

8) доповнити пункт підпунктами 23-1 - 23-5 такого змісту:

"23-1) проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;

23-2) забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу;

23-3) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо впровадження та використання у межах компетенції відповідного органу виконавчої влади складових єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" та Генерального реєстру контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій та головами правлінь акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі;

23-4) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

23-5) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби".

5. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Кадрова служба підпорядковується:

у міністерстві - державному секретарю міністерства;

в інших центральних органах виконавчої влади - керівнику органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його заступників;

у місцевих органах виконавчої влади - керівнику органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його заступників чи керівнику апарату".

6. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Структура, чисельність працівників та Положення про кадрову службу затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на кадрову службу завдань і функцій".

7. Абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:

"9. На посади керівника кадрової служби, його заступника та спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. До роботи у кадровій службі залучаються психологи, соціологи".

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар