Про Державну службу заповідної справи (09.08.2001), Детальна інформація

Про Державну службу заповідної справи (09.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.6
Скачувань: 818
Начальник Служби є членом колегії Мінекоресурсів.

7. Начальник Служби має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології та природних ресурсів, погодженим з начальником Служби.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить начальник Служби.

8. Начальник Служби:

здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром екології та природних ресурсів за виконання покладених на Службу завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Служби, крім заступників її начальника;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Служби та керівників її структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Служби, крім заступників її начальника;

підписує видані в межах компетенції Служби накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Служби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Служба для реалізації покладених на неї завдань може за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Служби. Призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих органів та затвердження положень про них здійснюється начальником Служби.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія, у складі начальника Служби, його заступників, керівників структурних підрозділів.

Персональний склад колегії та положення про неї затверджуються Міністром екології та природних ресурсів.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Служби.

11. У Службі з урахуванням специфіки діяльності може утворюватися науково-технічна рада. Склад і положення про неї затверджує начальник Служби.

12. Граничну чисельність працівників та структуру Служби затверджує Міністр екології та природних ресурсів у межах граничної чисельності працівників Мінекоресурсів, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

13. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Служби затверджує начальник Служби за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів і Мінфіном.

14. Служба утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекоресурсів.

15. Умови оплати праці працівників Служби визначаються Кабінетом Міністрів України.

16. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes