Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби (17.08.2001), Детальна інформація

Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби (17.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1446
участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій та розробленні заходів щодо їх запобігання;

участь у розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих цільових програм попередження надзвичайних ситуацій і підвищення рівня техногенної безпеки.

Структура служби

10. Робота служби організовується за територіальним або галузевим принципом. Вирішення покладених на службу завдань забезпечують органи управління та аварійно-рятувальні формування і допоміжні підрозділи.

Дислокація та організаційна структура підрозділів служби визначаються засновником.

11. Орган управління службою:

здійснює загальне керівництво формуваннями і підрозділами служби;

управляє силами підпорядкованих аварійно-рятувальних формувань та допоміжних підрозділів;

приймає в установленому порядку рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію аварійно-рятувальних формувань та допоміжних підрозділів;

затверджує статути (положення) підпорядкованих аварійно-рятувальних формувань, допоміжних підрозділів та органів управління ними.

12. Орган управління службою має право разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування виступати співзасновником зведених регіональних професійних аварійно-рятувальних формувань з метою забезпечення постійного обслуговування об'єктів і територій.

Майно служби та її фінансування

13. Майно служби становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі служби.

14. Майно служби є державною власністю і закріплюється за нею на праві повного господарського відання або оперативного управління.

15. Джерелами формування майна служби є:

майно передане їй засновником;

кошти державного та місцевих бюджетів на виконання окремих програм;

кошти, одержані в установленому порядку від плати за постійне обов'язкове обслуговування на договірній основі, надані послуги, виконані роботи;

інші джерела, не заборонені законодавством.

16. Служба має право утворювати фонди (розвитку, споживання, соціального забезпечення тощо), призначені для покриття витрат, пов'язаних з її діяльністю.

17. Збитки, завдані службі фізичними і юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

Управління службою

18. Управління службою здійснює начальник (командир) служби, який призначається на посаду і звільняється з посади засновником.

19. Начальник (командир) служби:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань і функцій;

укладає і розриває контракти з працівниками служби;

затверджує організаційну структуру, штатний розпис та кошториси на утримання служби, розподіляє функціональні обов'язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів;

представляє службу в органах виконавчої влади, діє від імені служби у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;

у межах своєї компетенції видає накази (розпорядження), дає вказівки, обов'язкові для підпорядкованих підрозділів та працівників, і організовує та контролює їх виконання;

виконує інші функції, передбачені статутом (положенням) про службу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes