/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності (12.09.2001), Детальна інформація

Тема: Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності (12.09.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 534
Скачати "Реферат на тему Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності (12.09.2001)"
Сторінки 1   2   3  
6. Комісія має право:

залучати до участі в роботі Комісії працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), які є фахівцями з питань, що належать до її компетенції;

B*

n

p

N

O

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7B7AOe\x1C00ств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати у разі потреби тимчасові робочі та експертні групи з числа представників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

інформувати громадськість через засоби масової інформації про діяльність Комісії.

7. Комісію очолює голова.

Голова та персональний склад Комісії затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Зміни до складу Комісії має право вносити у разі потреби голова.

8. Голова Комісії, його заступники та члени Комісії працюють на громадських засадах.

9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Регламент Комісії затверджується на її першому засіданні.

10. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності - один із заступників голови Комісії, призначений головою Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

11. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова Комісії.

Члени Комісії, які мають особливу думку, можуть викласти її в письмовій формі з додатком до протоколу.

12. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

13. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 вересня 2001 р. N 1181

СКЛАД

Комісії з питань неплатоспроможності

ДУБИНА - Перший віце-прем'єр-міністр України, Олег Вікторович голова Комісії

КАЛЬНІЧЕНКО - заступник Голови Державної податкової Ігор Вікторович адміністрації, заступник голови Комісії

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар