Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію (26.09.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію (26.09.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 656
4. У пункті 12 слова "у разі наявності належним чином оформленого запрошення від юридичних чи фізичних осіб в Україні" виключити.

5. Пункт 13 виключити.

6. У пункті 14:

в абзаці першому слова "візи країни призначення" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

>*B*

>

\x00AA

¬

®

1/4

3/4

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x448B{\x1C00 транспортного засобу тощо) за наявності документа, що підтверджує причину та тривалість затримки, органом внутрішніх справ іноземцю може бути продовжено термін тимчасового перебування в Україні для усунення обставин, що спричинили вимушену зупинку, та для виїзду з України".

7. Пункт 16 після слів "Закону України "Про правовий статус іноземців" доповнити реченням такого змісту: "Іноземцю може бути відмовлено з підстав, передбачених законами України, у в'їзді в Україну за результатами співбесіди, яка проводиться в пункті пропуску через державний кордон посадовою особою Прикордонних військ".

8. Пункт 17 викласти у такій редакції:

"17. Про втрату на території України паспортного документа іноземець повинен негайно письмово повідомити орган внутрішніх справ, який на прохання іноземця зобов'язаний видати йому про це довідку та надіслати відповідне повідомлення в Держкомкордон. Після отримання у дипломатичному представництві чи консульській установі своєї країни паспортного документа на підставі особистої заяви іноземця та клопотання приймаючої сторони органом внутрішніх справ вирішується питання про продовження терміну перебування іноземця в Україні чи виїзду з України".

9. Абзац другий пункту 18 викласти у такій редакції:

"Паспортний документ подається іноземцем для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Прикордонних військ. Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування - для іноземців з країн з візовим порядком в'їзду на період дії візи, але не більш як 6 місяців, для іноземців з країн з безвізовим порядком в'їзду - на 90 днів, якщо інший термін не визначено в міжнародних угодах. Іноземці можуть звільнятися від реєстрації паспортного документа на підставі відповідного міжнародного договору України на умовах взаємності".

10. Підпункт "г" пункту 19, пункти 21 - 23 виключити.

11. Пункти 24 - 26 викласти у такій редакції:

"24. Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон включає в себе проставлення в паспортному документі іноземця відмітки "В'їзд"("Виїзд"), занесення відомостей про іноземця та його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки у порядку, що визначається Держкомкордоном.

25. Відмітка про реєстрацію іноземця в його паспортному документі дійсна на всій території держави незалежно від місця проживання іноземця в Україні.

26. Продовження терміну перебування в Україні іноземців, які не зазначені у пунктах 19 і 20 цих Правил і прибули на тривале перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних справах тощо, здійснюється органами внутрішніх справ у порядку, встановленому МВС. Відповідні документи оформляються на підставі письмових звернень іноземця та приймаючої сторони, які подаються не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення дії реєстрації. У продовженні терміну може бути відмовлено у разі відсутності для цього підстав та коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони".

12. Пункт 27 виключити.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes