/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Паскаль: робота з файлами, Детальна інформація

Тема: Паскаль: робота з файлами
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 945
Скачати "Реферат на тему Паскаль: робота з файлами"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Запис у файл задається процедурою WRITE. При виконанні її виклику

write ( f, вираз-типу-компонентів-файла)

обчислюється значення виразу та присвоюється доступному елементу файла, після чого вказівник доступного елемента зсувається на 1 елемент. Наприклад, після виконання останього з наведених операторів у програмі

program ...

var f : file of integer; x : integer

begin ...

rewrite(f); x:=2;

write(f, 1); write(f, x); write(f, x*x);

...

end.

файлова змінна f має значення, що подається як (<1, 2, 4>, 3, W).

Узагалі, значення (, n, W) файлової змінної f при виконанні write(f, вираз) міняється на (, n+1, W), де V позначає значення виразу.

У виклику write можна вказувати довільне число аргументів-виразів того самого типу: write ( f, вираз1, ... , виразN ). Такий виклик виконується насправді як послідовність

write(f,вираз1); … ; write(f,виразN).

Наприклад, замість write(f, 1); write(f, x); write(f, x*x) можна написати write(f, 1, x, x*x).

Підкреслимо, що процедуру writeln не можна застосовувати до типізованих файлів. Вона призначена лише для роботи з текстами.

Приклад 13.1. Треба створити файл із такими даними про студентів групи: прізвище та ім’ я студента, а також середній бал його успішності.

Дані про студента можна подати записом типу

Student = record

SName, Name : string[20];

Ball : real

end.

Зв’ язування та встановлення файла в початковий стан для запису оформимо процедурою OpenFile, а створення – процедурою CreatFile у такій програмі:

program InPutGroup;

type

Student = record

Sname, Name : string[20];

Ball : real;

end;

var

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар