Паскаль: обробка текстів, Детальна інформація

Паскаль: обробка текстів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 33.1
Скачувань: 1094
якщо текст, починаючи від доступного символу, містить послідовність символів:

eol 1   2 . 1 eol l e s s o n eol x eol y eol eol

Указати також доступний символ тексту після читання.

5. Читання тексту з рядками обмеженої довжини

У багатьох текстах довжина рядків неоднакова, але обмежена, як правило, числом, що не перевищує 255 – максимальну довжину рядків типу string. Використання змінних цього типу дозволяє дуже просто описувати читання текстів.

Алгоритми розв’ язання задач із обробки таких текстів часто мають загальний вигляд

while not eof(f) do

begin

readln(f, s); {s має тип string}

обробка рядка s;

end.

Приклад 5. Написати процедуру копіювання тексту за умови, що рядки тексту мають довжину не більше 80, а рядки порожні або такі, що містять лише пpопуски, не копіюються.

Після читання чергового рядка початкового тексту треба визначити, чи є в ньому хоча б один символ, відмінний від пропусків. Тільки в цьому випадку він копіюється в текст g:

procedure cpnonemp(var f, g : text);

var s : string[80];

k : integer; emp : boolean;

begin

while not eof(f) do

begin

readln(f, s); k:=1; emp:=true;

while (k<= length(s)) and emp do

if s[k]<>' ' then emp:=false

else k:=k+1;

if not emp then writeln(g, s)

end

end;

Задача

>

D

\x00A8

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes