Елементи синтаксичного аналізу, Детальна інформація

Елементи синтаксичного аналізу
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1103
uses Inbuf;

var ch : char;

ok : boolean;

procedure error;

begin ok := false; ch := finch end;

procedure E; { тут повний заголовок }

forward;

procedure F;

… E … { виклик процедури E }

end;

procedure T;

… F … { виклик процедури F }

end;

procedure E; { тут скорочений заголовок }

… T … { виклик процедури T }

end;

begin

ok := true; ch := getc;

E; { виклик процедури, відповідної до }

{ головного нетермінала }

writeln ( (ch = finch) and ok )

end.

Як бачимо, всі виклики посилаються на процедури, чиї імена вже означено раніше.

Уживання взаємно рекурсивних підпрограм інколи називається непрямою рекурсією.

4. Аналіз та обчислення дужкових виразів

У розділі 9 розглядалися дужкові арифметичні вирази, мова яких породжується розширеною LA(1)-граматикою G2:

( { 0, … , 9, ., c, i, n, o, s, +, *, -, /, (, ) },

{ E, T, F, A, C, D, N },

{ E \xF0AE T { +T | -T }, T \xF0AE F { *F | /F }, F \xF0AE (E) | C | A,

C \xF0AE N (E), N \xF0AE 'sin' | 'cos',

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes