Основні роботи операційної системи UNIX. Підтримка мережі UNIX, Детальна інформація

Основні роботи операційної системи UNIX. Підтримка мережі UNIX
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 8.9
Скачувань: 1187
Постійні файли - двійкові, бібліотеки, документація та все інше, що має змінюватися тільки керуючим системою; змінні - все, що може бути змінено без втручання керуючого системою.

Для полегшення резервування, керування та спільного використання файлів в мішаних мережах з машин із різними архитектурами та операційними системами, бажано щоб було просто та легко розуміти зв'язки між каталогами (певні каталоги розглядаються як потенційні точки монтування) та типом данних, що вони містять.

Скрізь в цьому документі та в усіх добре спланованих файлових системах, знання цих базових принципів допоможе побудувати структуру та надасть їй додаткової логічності.

Різниця між загальними та приватними данними потребує деяких пояснень:

В мережевому середовищі (тобто коли є декілька головних машин в одному місці), є гарною практикою мати данні загальні для декількох головних машин, з метою збереження місця та полегшення завдань супроводу.

В мережевому середовищі, деякі файли містять данні, що стосуються виключно конкретної головної системи. Такі частини файлової системи не можуть бути узагальнені (без вживання певних заходів).

Попередні реалізації файлових систем Unix типу, перемішують загальні та приватні данні в одній структурі, що ускладнює узагальнення великих частин файлової системи.

Особливість "загальності" може бути використана для спрощення підтримки, наприклад:

Розділ /usr (або його частини) монтується (тільки на читання) через мережу (використовуючи NFS).

Розділ /usr (або його частини) монтується з носія, що може тільки читатися. CD-ROM з однією копією, що розповсюджується між багатьма користувачами через пошту або іншими засобами може бути змонтований як файлова система тільки на читання, що узагальнюється з іншими файловими системами узгодженими з СПФС яким небудь типом "мережи".

Властивості "постійний" та "змінний" справляють на файлову систему вплив головним чином двома шляхами:

Оскільки / містить як змінні так і постійні данні, його доводиться монтувати на читання та запис.

Оскільки, звичайно /usr містить як змінні так і постійні данні та буває потрібно монтувати його тільки для читання (див. вище), треба мати метод монтувати /usr тільки на читання. Це робиться через створення структури /var, що монтується на читання та запис (або як частина іншого розділу, що дозволяє читання та запис як /), перебираючи на себе значну частину функціональності /usr розділу.

Це підсумкова таблиця. Це лише приклад для більшості СПФС узгоджених систем, можливе інше ділення в межах СПФС узгоджених систем.

загальні приватні

постійні /usr

/opt /etc

/boot

змінні /var/mail

/var/spool/news /var/run

/var/lockМережева файлова система NFS

Мережева файлова система NFS (продукт корпорацiї Sun) є набором протоколiв i програмних продуктiв, якi широко використовуються в мережах, що базуються на ТСР/IР. Особливо популярна NFS в мережах UNIX, крiм того, тепер вона доступна на багатьох iнших платформах i надiйно працює в локальних мережах. Iснує кiлька протоколiв, тiсно пов’язаних з NFS: протокол NIS (Network Information Service – мережева iнформацiйна служба) i протокол REX (Remote Execution Service – служба дистанцiйного виконання).

Sun створила NFS таким чином, щоб комп’ютери рiзних виробникiв працювали сумiсно навiть в тому випадку, коли вони використовують рiзнi операцiйнi системи. Sun опублiкувала специфiкацiї NFS, дозволяючи iншим виробникам адаптувати свої апаратнi та програмнi засоби для надiйної та зручної роботи в локальних та глобальних мережах. В результатi NFS фактично стала стандартом для систем пiд управлiнням UNIX та отримала широку пiдтримку в iнших операцiйних системах.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes