Керування папками, файлами та ярликами. Меню Пуск, Детальна інформація

Керування папками, файлами та ярликами. Меню Пуск
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 951
* позначити об'єкт і клацнути лівою клавішею миші на його імені або натиснути на клавішу ;

* клацнути правою клавішею миші на об'єкті й вибрати пункт «Переименовать».

Потім змінити ім'я і натиснути на клавішу <Еnter>.

Windows 98 запам'ятовує всі дії щодо перейменування, копіювання, переміщення і вилучення файлів. Це дає змогу скасувати ці дії у порядку, зворотному їх виконанню. Для цього досить викликати контекстне меню й у ньому вибрати відповідний пункт або в меню відкритої папки вибрати пункт «Правка—Отменить удаление», чи на панелі інструментів клацнути мишею на кнопці «Отменить».

ВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ І РІВНЯНЬ

Редактор Word 97 має спеціальний додаток Еquation Editor, що дає змогу формувати математичні формули та рівняння такі, як вставлені в документ об'єкти. Далі математичні об'єкти вводяться в текст і редагуються безпосередньо в ньому або в спеціальному вікні.

f

t

|

~

e

o

o

u

~

u

2екст документа

Для вставлення нової формули в текст, починаючи з позиції курсора, варто скористатися командою Вставка— Обьект. У діалоговому вікні «Вставка обьекта», що з'явиться, вибирається параметр «Microsoft Еquation» і виконується команда ОК. При цьому вікно Microsoft Word міститиме видозмінене меню, нову панель інструментів «Формула» з кнопками-шаблонами різних символів, а також поле для введення формули (рис. 8.42). Розглянуту процедуру можна виконати також за допомогою кнопки “Редактор формул” стандартної панелі інструментів.

Клацання лівою клавішею миші на будь-якій із кнопок панелі «Формула» приводить до розкриття списку можливих шаблонів символів (рис. 8.43). Для вставлення у формулу будь-якого символу, наприклад П, Е, І, о і т.д., досить клацнути зазначеною клавішею на ньому.

Редагування формул

Математичні об'єкти редагуються як безпосередньо в тексті, так і в спеціальному діалоговому вікні. Перед редагуванням формули в тексті ії виділяють, клацнувши на ній лівою клавішею миші. Потім за командою Правка—Обьект Еquation —Изменить або подвійним клацанням лівою клавішею миші на формулі активізується панель «Формула» (див. рис. 8.42) і здійснюється редагування.

Редагування виділеної формули в окремому вікні виконується за командою Обьект Еquation —Открьіть із меню Правка, що відкриває діалогове вікно «Редактор формул», де і відображається формула (рис. 8.44).

Це вікно має меню, аналогічне меню вікна, показаного на рис. 8.42. Засобами цих вікон установлюються: масштаб зображення формул, розмір символів, міжсимвольні відстані, стиль форматування елементів формул і т.д.

Масштабування зображення формул. Виконується воно за командою Масштаб із меню Вид, яка відкриває однойменне вікно, де і встановлюється масштаб формули (рис. 8.45). Діапазон зміни масштабу — від 25 до 400%.

Встановлення інтервалу між символами у формулах. Виконується за програмою Еquation Editor автоматично, але може задаватися також користувачем у діалоговому вікні «Интервал» (рис. 8.46), для активізації якого варто виконати команду Формат—Интервал. У цьому вікні знаходиться список відстаней між різними елементами формули. Результати внесених змін можна бачити в спеціальному транспаранті діалогового вікна, клацнувши лівою

клавішею миші на його кнопці «Применить». Для відновлення стандартних відстаней використовується кнопка «По умолчанию».

Взаєморозташування окремих символів зручно встановлювати -вручну, користуючись клавішею <Сtrl> і клавішею керування курсором. Наприклад, натиснення на клавіші < Сtrl+Т> та < Сtrl+->> приводить до переміщення символу (або групи вибраних символів) угору і праворуч відповідно.

Встановлення розмірів символів у формулах. Виконується за програмою Еquation Editor автоматично з урахуванням розташування символів у формулі. Так, символи верхніх і нижніх індексів завжди мають зменшений розмір, а символи сум (Е) та інтегралів ( ) — збільшений. Користувач може встановити розміри символів також безпосередньо у вікні «Размеры» (рис. 8.47), що активізується за командою Размер—Определить. Призначення кнопок «Применить» і «По умолчаниію» тут таке саме, як і у вікні «Интервал».

Вибір стилю форматування елементів формул. Виконується з мстою підвищення наочності формул вибором різних влріантів форматування їхніх елементів. Стильове форматування застосовується до математичних символів, змінних, функцій, матриць та інших об'єктів формул. Назва стилю встановлюється в меню Стиль, а його параметри — в діалоговому вікні «Стили». Останнє активізується І за командою Стиль—Определить.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS 98

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes