Створення та редагування текстових документів, Детальна інформація

Створення та редагування текстових документів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 889
Додатковими можливостями по редагуванню тексту є використання засобів Автозаміна, Автотекст, використання контекстного пошуку та заміни, а також використання засобів автоматизації перевірки правопису.

 

 

 

 Узагальнення по темі.

Програмні засоби, призначені для створення, редагування та форматування текстових документів, називаються текстовими процесорами. Документи можна поділити на прості та комплексні. Прості являють собою форматований текст. Складнів документи можуть містити об’єкти іншої природи – малюнки, таблиці, формули, тощо.

Сучасні текстові процесори опрацьовують документи трьох типів: друковані документи , електронні та Web-документи.

Друковані створюються та друкуються на одному робочому місці. Подальше просування таких документів здійснюється на паперовому носієві.

Електронні документи передаються у вигляді файлів. Як правило, вони призначені для подальшого редагування.

Web-документи призначені для розміщення в мережі Internet. Їх особливістю. є те, що вони можуть змінювати свій вигляд в залежності від ресурсів комп’ютера, на якому вони будуть відображатись.

Документ може буди записаний у різних форматах. Основними є:

doc – стандартний формат офісного текстового документа, призначається за умовчанням;

rtf – формат, що використовується для сумісності між різними версіями текстових процесорів;

txt – текстовий формат, містить текст у ASCII-кодах, використовується для сумісності з ОС MSDOS;

dot – формат шаблону документа; шаблон - це також документ, на який встановлений захист і який використовується як зразок для створення інших документів;

htm – формат web-документа.

Створення документа – один з найважливіших етапів його опрацювання. Правильний підхід до виконання цього етапу полегшує створення документа та його подальше опрацювання.

Рекомендується наступний порядок створення документа:

1.     Створити нове вікно (Файл - Создать)

2.     Налагодити параметри сторінки (поля та розмір паперу) (Файл – Параметры страницы).

3.     Налагодити параметри абзацу (відступи, вирівнювання та інтервал між рядками :Формат – Абзац),

4.     Налагодити параметри шрифту (тип та розмір :Формат – Шрифт).

5.     Встановити мову перевірки орфографії (Сервис – Язык – Выбрать язык. 

6.     Встановити мову введення документу.

7.     Ввести текст документу.

8.     Записати документ (Файл – Сохранить).

Редагування документа передбачає зміну вмісту або параметрів документа. Для внесення виправлень в набраний документ необхідно спочатку завантажити цей документ, тобто відкрити його Для відкриття документу потрібно обрати пункт меню Файл - Открыть.

Внесення змін у документ вимагає вміння роботи з фрагментами документа, тому розглянемо основні прийоми роботи з фрагментами.

Виділення фрагменту відбувається за допомогою маніпулятора при натиснутій лівій кнопці. Виділений фрагмент відмічається іншим кольором. Для виділення великого фрагмента, який займає об'єм більше однієї екранної сторінки, доцільно скористатись такою послідовністю дій:

а) встановити курсор на початок фрагменту;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes