База даних, Детальна інформація

База даних
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3290
Методика проектування інформаційного забезпечення складається з трьох етапів.

На першому етапі "Розробка рішень по інформаційній базі": визначається склад і обсяг нормативно - довідкової інформації; розробляються пропозиції щодо вдосконалення діючого документообігу; структура бази даних; система збирання і передавання інформації, а також рішення з організації і ведення бази даних; визначається склад і характеристики вихідної і вхідної інформації (сигналів, документів, даних).

На другому етапі "Вибір номенклатури і прив'язка системи класифікації і кодування інформації>: визначається перелік типів інформаційних об'єктів, які підлягають ідентифікації в ІC, перелік необхідних класифікаторів; вибираються й розробляються класифікатори інформаційних об'єктів і системи кодування; визначається система внесення змін і доповнень у класифікатори; розробляються принципи й алгоритми автоматизованого ведення класифікаторів.

На третьому етапі "Розробка рішень щодо забезпечення обміну інформацією в системі" розробляється схема інформаційного забезпечення.

4. Визначення файла даних: запис, структура запису, поле запису та його реквізити (ім'я, тип, розмірність)

Файли являють собою області пам'яті на зовнішньому носії (як правило магнітному диску), призначені для:

збереження даних;

довгострокового збереження інформації (вона зберігається при вимиканні машини).

Файли відрізняються від звичайних масивів тим, що

вони можуть змінювати свій розмір;

звернення до елементів цих масивів здійснюється не за допомогою операції індексації, а за допомогою спеціальних системних викликів і функцій;

доступ до елементів файлу відбувається в так називаній "позиції читання/запису", що автоматично просувається при операціях читання/запису, тобто файл проглядається послідовно. Є, щоправда, функції для довільної зміни цієї позиції.

Розглянемо структура файла даних (типу .DBF). Файл бази даних складається з запису заголовка і записів з даними. У записі заголовка визначається структура бази даних і міститься вся інша інформація, що відноситься до бази даних. У файлі вона починається з нульової позиції.

Записи з даними (*) йдуть за заголовком (байти розташовуються послідовно) і містять у собі фактичний вміст полів. Довжина запису (у байтах) визначається підсумовуванням зазначених довжин усіх полів. Числа в даному файлі розміщуються в зворотному порядку.

struct Header {

char іd; // Типи файлів з даними

// FoxBASE+/dBASE ІІІ +, без memo - 0х03

// FoxBASE+/dBASE ІІІ +, з memo - 0х83

// FoxPro/dBASE ІV, без memo - 0х03

// FoxPro з memo - 0х5

// dBASE ІV з memo - 0x8B

char modіfed[3]; // Остання зміна (ГГММДД)

long records; // Число записів у файлі

іnt fdata; // Положення першого запису з даними

іnt ldata; // Довжина одного запису з даними (включаючи ознаку видалення)

char reserved[16]; // Зарезервовані

char cdxfіle; // 1-є структ.складений инд.файл (типу .CDX),0-немає

char reserved1[3]; // Зарезервовані

char fіeld[32]; // Підзаписи полів (див. нижче) (**)

....

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes