/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Функції модифікатора, Детальна інформація

Тема: Функції модифікатора
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 599
Скачати "Реферат на тему Функції модифікатора"
Сторінки 1   2   3   4   5  
7. NBUTLAST <список> . Якщо n — нуль або додатне ціле, то функція NBUTLAST повертає список без n останніх елементів (відбувається заміна n-го конса, взятого з кінця списку на NIL). Якщо другий аргумент не вказано, то за замовченням n=1.

$ (NBUTLAST ‘(a b c d e)) $ (NBUTLAST ‘(a b c d e) 3)

(a b c d) (a b)

8. NCONC <список1> <список2> ... <списокN>. Повертається список, який складається з елементів списків — аргументів у вказаному порядку. Відбувається модифікація останніх CDR-елементів списків. Якщо виконати команду (NCONC list list), де list — будь-який список, то результатом буде циркулянтний список, процес побудови якого буде нескінченним.

$ (NCONC ‘(1 2) ‘(3 4) ‘(5 6 7))

(1 2 3 4 5 6 7)

9. SPLIT <список>. Розбиває список на два списки посередині. Значенням списку стає його перша половина. Функція SPLIT повертає другу половину списку.

$ (SETQ a ‘(1 2 3 4 5 6)) $ a

$ (SPLIT a) (1 2 3)

(4 5 6)

10. SORT <список> <тест>. Сортуються елементи списку на основі тесту.

$ (SORT ‘(2 5 3 4 1 6 8 9 7) >)

(9 8 7 6 5 4 3 2 1)

4.7. Функції рядків

Функції рядків призначені для роботи з текстами. Вони забезпечують виконання великої кількості операцій над текстовими данними — порівняння, пошуку та перетворення P - імен символів та чисел. P - ім’я числа змінюється у відповідності до поточної системи числення (значення змінної *PRINT-BASE*).

1. UNPACK . Повертає список символів, P - імена кожного з яких складаються з друкованих символів атома . Якщо не є атомом, то повертається NIL.

(DEFUN UNPACK (ATM)

((SYMBOLP ATM) (список символів, P - імена яких складаються з друкованих символів атома ATM) )

((NUMBERP ATM) (список символів, P - імена яких складаються з цифр атома ATM) ) )

$ (UNPACK ‘abcde) $ (UNPACK 216) $ (SETQ *PRINT-BASE 16*)

(a b c d e) (\2 \1 \6) $ (UNPACK 216)

(\0 \D \8)

2. PACK . Повертає символ, P - ім’я якого складіється зі счеплених P - імен атомів у списку . Для визначення P - імен чисел використову- ється поточна система числення. Функція PACK завжди повертає символ, навіть якщо P - ім‘я складається тільки з однозначних чисел.

(DEFUN PACK (LST)

((ATOM LST) "")

((SYMBOLP (CAR LST)) (символ, P - ім’я якого складається з P - імені (CAR LST) , сполучене з (PACK (CDR LST))) )

((NUMBERP (CAR LST)) (символ, P - ім’я якого складається з цифр у друкованому представлені (CAR LST), сполучене з (PACK (CDR LST))) )

(PACK (CDR LST)) )

$ (PACK ‘(a b c d e) $ (PACK ‘(\7 \3 \1) $ (PACK ‘(Q \7 \A \1))

abcde |731| Q7A1

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар