Формальні мови та їх завдання, Детальна інформація

Формальні мови та їх завдання
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 12.3
Скачувань: 1354
¦

\x00A8

®

°

\x00B4

\x00B8

1/4

A

Oe

O

U

a

a

ae

ae

o

oe

o

u

ue

5омського називається четвірка G = (X, N, P, S). Тут

X – алфавіт означуваної мови, або множина термінальних символів (терміналів).

N – множина позначень понять мови, тобто нетермінальних символів (нетерміналів).

P – множина правил виведення (продукцій) вигляду v\xF0AE w, де

v \xF0CE ( X \xF0C8 N )* N ( X \xF0C8 N )* , w \xF0CE ( X \xF0C8 N )*

тобто правий ланцюжок є довільною послідовністю терміналів і нетерміналів, а лівий містить принаймні один нетермінал.

S – початковий нетермінал із множини N, або позначення головного поняття, яким позначаються слова мови.

Нетермінали записуються словами в дужках <> або великими латинськими буквами. Термінали за необхідності часом беруться в апострофи. Як і в мові БНФ, замість продукцій вигляду v\xF0AE w1ww2 і v\xF0AE w1w2 записується продукція v\xF0AE w1[w]w2, а замість продукцій v\xF0AE w1u1w2 і v\xF0AE w1u2w2 – продукція v1\xF0AE w1(u1|u2)w2 .

Приклад 3. Множину продукцій граматики

G1 =({ a, 1, 2 },

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes