Використання вільної пам'яті, Детальна інформація

Використання вільної пам'яті
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1253
{ Вставка після елемента p^ за умови, }

{ що s не дорівнює p^.v }

if p^.v <> s then newelem ( p^.next, s );

end

end

Нехай ця процедура разом із допоміжними до неї міститься в модулі strlist. Як бачимо, вона задає вставку елемента після перевірки його відсутності в списку. Тоді в наступній програмі розв'язання задачі з умовою (2) функція isin не потрібна:

program namlist2(input, output);

uses strlist;

var pss : Tple; s : str;

begin

pss := nil; readln ( s );

while s <> '' do

begin

addord ( s, pss );

readln ( s )

end;

writelst ( pss )

end.

Упорядкований список можна створити іншим шляхом. Можна при читанні додавати елементи просто з голови списку, і лише після цього починати його переупорядкування. У розділі 17 ми розглянемо упорядкування послідовності за допомогою так званого злиття її упорядкованих частин в більші за довжиною упорядковані. Якщо доводиться читати багато значень і створювати довгий список, то такий спосіб вимагає в підсумку суттєво менше роботи, ніж наведене додавання зі збереженням упорядкованості.

3.4. Вилучення елемента зі списку

На прикладі списків рядків типу str розглянемо операцію вилучення елемента, який зберігає задане значення. Реалізуємо її згідно з алгоритмом:

1)Порожній список залишається без змін.

2)Якщо значення зберігається в голові списку, то достатньо перемістити вказівник із неї на наступний елемент і звільнити пам'ять, зайняту нею. Але внаслідок переміщення голова стає недоступною, тому спочатку треба встановити на неї допоміжний вказівник.

3)Якщо значення не зберігається в першому елементі, то треба переміститися по зв'язках списку до елемента A, наступний за яким B зберігає задане значення. Потім треба наступний за B елемент "прив'язати" до A та звільнити пам'ять, зайняту B. Якщо елемента із заданим значенням немає, то список не змінюється. Аналогічно п.2 перед розривом зв'язку з елементом B треба встановити на нього допоміжний вказівник.

Наведений алгоритм уточнюється процедурою del:

procedure del ( s : str; var h : TPle );

var p, pp : TPle; stop : boolean;

begin

if h <> nil then

if h^.v = s then

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes