Оператори Бейсiка, Детальна інформація

Оператори Бейсiка
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1134
&

|

\x0153

o

Uякого починається підпрограма обробки переривань; значення 0 маскує переривання від даного адаптера.

ON ERROR GOTO нпp

Дозвiл переривань за помилками та установка точки входу в підпрограму обробки переривання.

нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер першого рядка пiдпрограми-обробки переривань.

Пiсля виконання ON ERROR кожна помилка буде причиною переходу до вказаного ряду.

ON n GOTO нпp [, нпp] ...

ON n GOSUB нпp [, нпp] ...

Перехiд до одного з вказаних програмних рядків в залежності від значення виразу.

n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз (при необхідності заокруглюється до цілого) із значенням від 0 до 255;

нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер програмного рядка.

При виконанні оператора обчислюється значення виразу n i, в залежності від цього значення, виконується перехід до вказаного рядка (GOTO) або до підпрограми, яка починається з вказаного рядка (GOSUB). Значення n визначає порядковий номер у списку номерів програмних рядків. Якщо n = 0 або n більше довжини списку, виконується наступний оператор програми.

ON KEY (n) GOSUB нпp

Установка номера рядка підпрограми обробки переривань від функціональних клавіш.

n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз від 1 до 20, який вказує функціональну клавішу;

нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка обробника переривань для вказаної клавіші; значення 0 забороняє переривання від клавіші.

ON PLAY (n) GOSUB нпp

Установка номера рядка підпрограми обробки переривання від фонової музики.

n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 1 до 32, що визначає умову переривання від фонової музики;

нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка обробника переривання від фонової музики; указання нульового номера рядка відміняє обробку переривань від фонової музики.

Для запуску фонової музики використовується оператор PLAY ON.

ON TIMER (n) GOSUB нпp

Установка номера рядка підпрограми обробки переривань від таймера.

n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 1 до 86400, який визначає умови переривання від таймера;

нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка обробника переривань від таймера; указання нульового номера рядка відміняє обробку переривань від таймера.

Умова переривання від таймера SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це закінчення вказаного в операторі ON TIMER проміжку часу. Параметр n вказує проміжок часу в секундах. Для запуску таймера використовується оператор TIMER ON.

OPEN спф [FOR режим] AS [#]нлф [LEN = n]

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes