Спрощений Data Encryption Standart, Детальна інформація

Спрощений Data Encryption Standart
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 768
V

X

Z

\

^

`

b

d

f

h

j

l

\x00A8

\x00AA

>R) = (L \xF0C5\xF020F(R, Ki), R)

Опишемо структуру відображення F. Блок розширення / перестановки E/P, який на вхід приймає 4 бітове число, має вигляд E / P = (4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1). Після операції XOR результату блоку E / P з одним із підключей, ліві 4 біти подаються на таблицю S0, а праві 4 біти – на матрицю S1.

На вхід S матриці подається 4 бітове число. Перший та четвертий біти утворюють двобітове число – номер рядка, а другий та третій біти – номер стовпчика. Наприклад, якщо на вхід матриці S1 подається 1011, то знаходимо число, яке знаходиться в матриці S1 на перетині рядка 11 (третій) та стовпчика 01 (перший). Це число 1 (нумерація рядків та стовпчиків починається з 0). Результатом проходження інформації через S матрицю є двобітове число. Отже S1(1011) = 01.Результат роботи S матриць подається на перестановку P4 = (2, 4, 3, 1).

Функція SW міняє місцями праві та ліві 4 біти.

Структура S матриці

Нехай S(a, b, c, d) = (q, r). q та r є нелінійними функціями від a, b, c, d. Наприклад, в матриці S0 результуючі біти зв’язані з вхідними наступними нелінійними рівняннями:

q = abcd + ab + ac + b + d

r = abcd + abd + ab + ac + ad + a + c + 1

IP

8 бітовий

відкритий текст

fK

SW

fK

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes