/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Заходи та засоби захисту від вібрації, Детальна інформація

Тема: Заходи та засоби захисту від вібрації
Тип документу: Реферат
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1247
Скачати "Реферат на тему Заходи та засоби захисту від вібрації"
Сторінки 1   2   3   4  
Oe

O

U

еталей;

оптимізація технологічного процесу;

поліпшення балансування.

2.  Відстройка від режимів резонансу (збільшення жорсткості системи);

вибродемпфірування (пружинні віброізолятори).

Поліпшення організації праці вібронебезпечних процесів:

загальна кількість робочого часу в контакті з віброобладнанням не повинна перевищувати зміни;

одноразова дія не повинна перевищувати для локальної - 20 хвилин, для загальної - 40 хвилин.

До лікувально - профілактичних заходів відносяться: масаж; заходи, що загально укріплюють організм; гідропродцедури. Вібрація має властивість кумуляції (накопичення в організмі).

ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

   Власник зобов'язаний створити в  кожному  структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також  забезпечити  додержання  прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

   З цією метою власник забезпечує функціонування  системи управління охороною праці, для чого:

   створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність  за виконання покладених на них функцій;

   розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки,  засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги  ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

   забезпечує усунення причин, що призводять до  нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

   організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку  і  строки,  що  встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

   розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства  та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону  праці,  забезпечує безплатно працівників нормативними актами про охорону праці;

   здійснює постійний контроль за додержанням  працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва,  використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;

   організовує пропаганду  безпечних  методів  праці  та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

   В разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних  і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник зобов'язаний вжити погоджених з органами державного нагляду заходів,  що забезпечать безпеку працівників.

   У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків власник зобов'язаний вжити термінових заходів для допомоги потерпілим, залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.

ВИСНОВОК

Зараз в Україні виявляється необхідність вироблення нового типу професійної культури та моралі, що відбиває ідеологію збереження трудової активності та охорони праці на основі розвитку ринкових відносин. Мова йде насамперед про професійну культуру у сфері виробництва, що повинна закріпити рівень охорони праці на високій відмітці.

У сучасному виробництві особистісні якості працівника починаються з його ділової характеристики, відносин до праці, рівня професійної придатності. Такий само підхід повинен застосовуватись і до обладнання та техніки. Тобто вона повинна бути ергономічною та відповідати самим жорстким стандартам з охорони праці. Усе це визначає виняткову актуальність питань, що складають зміст охорони праці.

Отже, розглянуте складове питання охорони праці, як вплив вібрації на умови роботи на виробництві, актуальне для фахівців різних спецільностей і потрібно розвивати вивчення цього напрямку спеціалістами з охорони праці навіть в контексті окремих професій.

Таке дослідження повинно розвивається в контакті з фізіологією праці, інженерною психологією, ергономікою, технічною естетикою й іншими науками.

ЛІТЕРАТУРА

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар